PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału Radzionków informuje , że w dniu 05.02.2018 roku w CK "Karolinka" - sala Galerii o godzinie 17.30 odbędzie się statutowe zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radzionków. Obecność wszystkich Delegatów Oddziałowych obowiązkowa. Ponadto przypominamy iż w miesiącu styczniu obowiązkowo należy dokonać zebrań sprawozdawczych w Sekcjach . Protokoły z tych zebrań dostarczyć Sekretarzowi Oddziału. Skarbnicy sekcyjni dostarczą wykazy rozdziału obrączek rodowych na 2018 rok ze swoich sekcji v-ce Prezesowi ds. finansowych Oddziału na najbliższym zebraniu w lutym.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.