PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Dodano listę konkursową ogólną z lotu PYRZYCE z dnia 23.09.2018 roku. Można ją oglądać w zakładce "ŚLĄSKIE LOTY - listy konk.". Po okresie reklamacyjnym / do piątku 05.10.2018 roku / zostaną wykonane i dodane serie ze zgłoszonych 5-tek. PROSZĘ NIE ZWRACAĆ UWAGI NA RUBRYKĘ SERYJNOŚCI w liście konkursowej , ponieważ nie ma to żadnego znaczenia. Wszelkie ewentualne uwagi co do listy konkursowej prosimy kierować pod numer telefonu 606-276-957 !!!

Copyright © 2017. All Rights Reserved.