PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału Radzionków przypomina wszystkim Zarządom Sekcji o organizowaniu w m-c Styczniu 2019 roku zebrań sprawozdawczo- wyborczych. Do końca Stycznia należy wybrać nowe Zarządy w Sekcjach oraz odpowiednią ilość Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów już w nowej kadencji. Podajemy ilość Delegatów do wybrania w poszczególnych Sekcjach :

S-1 -> 7 , S-2 ->3 , S-3 ->4 , S-4 ->5 , S-5 ->5 , S-6 ->2 , S-7->5 , S-8 -> 4 , S-9 ->2 , S-10 ->5 RAZEM 42 DELEGATÓW

Protokoły z powyższych Zebrań należy dostarczyć Sekretarzowi Oddziału do 7 dni po odbytym Zebraniu. Ponadto informujemy wszystkich członków Oddziału 0106 Radzionków, że Oddział Radzionków od dnia 6.11.2018 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego "KRS" i posiada osobowość prawną.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.