PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Miasteczko 16,20     27 klatek

Bobrowniki 16,50     27 klatek

S.G. 8       17,10     18 klatek

S.G  2       17,30      23 klatki

Stolarzowice 18       49 klatek

Miechowice 18,30     24 klatki

Rojca         19         26 klatek

Radzionków 19,20     50 klatek

Orzech        19,40     25 klatek

Świerklaniec 20         41 klatek

Gołębie oddziału Radzionków zostały wypuszczone w miejsowości Kępno o godzinie 7,40 otwieranie zegarów o godz. 13

Lot Kępno

godziny odjazdu kabin z punktów wkładań !!!!
wkładanie sobota 30.04.2016 rok
S-1 Radzionków     16.00
S-5 Świerklaniec    16.30
S-4 Orzech            17.00
S-3 Rojca              17.30
S-9 Miechowice      18.00
S-7 Stolarzowice    18.30
S-8 Sucha Góra      18.50
S-2 Sucha Góra      19.10
S-6 Bobrowniki      19.30
S-10 Miasteczko Śl  20.00

 

 

W dniu 23.04.2016 roku / sobota / organizuje się lot próbny. Wkładanie na punkcie wkładań w Radzionkowie w godzinach rannych od godziny 5.30 do 7.00 w sobotę. Informacje dodatkowe można uzyskać u kol. V-ce Prezesa ds. lotowych Jarosława Kusia.

 

W dniu 11.04.2016 roku o godzinie 17.00 organizuje się zebranie Zarządu Oddziału z Prezesami wszystkich Sekcji. Powyższe zebranie odbędzie się w budynku "Straży" w Radzionkowie. Obecność obowiązkowa.
Decyzją Zarządu Oddziału do dnia 09.04.2016 roku Skarbnicy sekcyjni złożą do V-ce Prezesa ds.finansowych Oddziału kol. Henryka Musioła jeden egzemplarz spisu gołębi dorosłych na obecny sezon lotowy wraz z odpowiednimi opłatami ustalonymi na zebraniu w dniu 19.02.2016 roku. Ponadto obowiązkowo należy dostarczyć wykazy rozdziału obrączek rodowych w Sekcjach oraz uaktualnione wykazy osobowe na 2016 rok. Szczegółowych informacji w powyższym temacie można uzyskać pod nr.telefonu 606-276-957

Zarząd Oddziału Radzionków informuje wszystkich Delegatów , że w dniu 19.02.2016 roku / piątek /    w Centrum Kultury "Karolinka " w Radzionkowie o godzinie 17.30 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radzionków . Obecność wszystkich Delegatów obowiązkowa.

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.