PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału Radzionków informuje wszystkich Delegatów , że w dniu 19.02.2016 roku / piątek /    w Centrum Kultury "Karolinka " w Radzionkowie o godzinie 17.30 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radzionków . Obecność wszystkich Delegatów obowiązkowa.

Informujemy wszystkich hodowców , że w dniu 31.01.2016 roku /niedziela/ o godzinie 16.00 w kościele Św. Wojciecha w Radzionkowie odprawiona zostanie msza święta w intencji wszystkich ofiar tragedii zawalenia się hali wystawowej w Katowicach w 2006 roku, podczas organizowanej przez PZHGP Ogólnopolskiej wystawy gołębi. W obecnym roku obchodzimy 10 rocznicę tych smutnych wydarzeń.

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim Zarządom Sekcji , aby do końca m-c Stycznia zorganizować i przeprowadzić w swoich Sekcjach zebrania sprawozdawcze z działalności Sekcji za 2015 rok. Protokóły z przebiegu zebrań należy dostarczyć do Sekretarza Oddziału . W protokołach należy umieścić nazwiska wybranych członków Komisji Zegarowych i wkładaniowych na poszczególnych punktach wkładań.Termin Zebrania Sprawozdawczego Oddziału zostanie podany w odrębnym komunikacie.

 

Zarząd Oddziału Radzionków poszukuje kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami do transportu gołębi na loty w sezonie 2016 roku od początku maja do końca września. Jazdy tylko w soboty i niedziele w wymienionych miesiącach. Więcej szczegółowych informacji w tym temacie pod nr. telefonu 606-276-957.

W dziale plany lotów 2016 dodano pliki planów lotów Oddziału Radzionków gołębi dorosłych i młodych. W planach lotów uwzględniono różne istotne informacje dotyczące Rejonu , Okręgu itd.

Informujemy , że przyjmowanie gołębi na wystawę odbędzie się w Piątek / 27.11.2015 / od godziny 17.00 do 20.00. Zwiedzanie wystawy planujemy na sobotę od godziny 15.00 do 21.00 , oraz w niedzielę od godziny 10.00 do godziny 15.00 , gdzie bezpośrednio po godzinie 15.00 nastąpi wydawanie eksponatów wystawowych. Życzymy miłych wrażeń !

   INFORMACJA !

W dniach 28 , 29 listopada /sobota i niedziela / Zarząd Rejonu Radzionków organizuje wystawę gołębi. Gołębie zostaną wystawione w sali budynku "Straży" w Suchej Górze. Pamiętamy że w niedawnej przeszłości były tam organizowane nasze wystawy. Gołębie należy zgłaszać do kol. Henryka Musioła telefonicznie - 606-276-957 do dnia 23.11.2015 roku włącznie , podając pełny numer obr. rodowej gołębia , rodzaj klasy wystawowej zgodnie z otrzymanym paskiem wyników , płeć oraz barwę. Klasy wystawowe obowiązują tak jak w roku ubiegłym , dotyczy to także gołębi młodych. Więcej informacji w tym temacie można uzyskać dzwoniąc na wyżej podany numer telefonu.

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.