PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Koszowanie w sobotę

Samochód man

Dąbrówka          13,30  samochód     16 klatek

Będzin             14     samochód      18 klatek

Grodziec        14,30   samochód     22 klateki

Piekary Śl.       15      samochód     56 klatek

 

Miasteczko 10,30       klatek 33

Bobrowniki 11           klatek 26

S.G 8        11,30       klatek 20

S.G 2        12           klatek 26

Stolarzowice 12,30    klatek 48

Radzionków  13         klatek 45

Orzech         13,30    klatek 16

Świerklaniec 14        klatek 44

Rojca           14,30    klatek 30

Miechowice   15        klatek 22

Gołębie Rejonu Radzionków zostały wypuszczone w miejscowości Anklam o godz. 6,15 otwieranie zegarów o godz 18

samochód man

Grodziec          13,30  samochód     22 klatki

Będzin             14     samochód      17 klatek

Dąbrówka        14,30   samochód    18 klatek

Piekary Śl.       15      samochód     55 klatek

Samochód mercedes

Miechowice   10,30 23 klatki

Rojca           11     29 klatek

Radzionków   11,30 43 klatki

Orzech         12      21 klatek

Świerklaniec  12,30 46 klatek

Miasteczko    13      23 klatki

Bobrowniki    13,30  24 klatki

S.G 8           14       18 klatek

S.G 2           14,30   25 klatek

Stolarzowice 15       48 klatek

Decyzją Zarządu Oddziału w dniu 1.04.2015 roku / środa/ Skarbnicy sekcyjni złożą do V-ce Prezesa ds.finansowych Oddziału kol. Henryka Musioła jeden egzemplarz spisu gołębi dorosłych na obecny sezon lotowy wraz z odpowiednimi opłatami ustalonymi na zebraniu w dniu 27.02.2015 roku. Ponadto obowiązkowo należy dostarczyć wykazy rozdziału obrączek rodowych w Sekcjach oraz uaktualnione wykazy osobowe na 2015 rok. Szczegółowych informacji w powyższym temacie można uzyskać pod nr.telefonu 606-276-957

Zarząd Oddziału Radzionków informuje, że w dniu 27.02.2015 roku / piątek / w CK "Karolinka" o godzinie 16.30 w Sali "Galeria" odbędzie się Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału. Na niniejszym Zebraniu obecność nowo wybranych Delegatów jest obowiązkowa. Prosimy wszystkich o punktualne przybycie !

 

Poniżej podajemy link do "Regulaminu intermistrzostwa - 2015"

Ciekawe proszę poczytać !!!

 INTERMISTRZOSTWO-2015

Zarząd Oddziału Radzionków przypomina wszystkim Zarządom Sekcji, że do końca Stycznia 2015 roku muszą się odbyć Zebrania sprawozdawczo - wyborcze we wszystkich Sekcjach naszego Oddziału. Protokoły z powyższych zebrań należy dostarczyć niezwłocznie do Sekretarza Oddziału Jerzego Gołąbka. Protokół musi zawierać dokładne informacje z przebiegu zebrania , a w szczególności dokładne dane dotyczące wyników wyborów do władz Sekcji , łącznie z danymi ilościowymi oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Proszę zapoznać się w tej kwestii z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-wyborczym na stronie Zarządu Głównego.

Podajemy zestawienie ilu Delegatów należy wybrać w poszczególnych Sekcjach na Oddziałowe Walne Zebrania :

1 . Sekcja 1 Radzionków  - 10 delegatów

2 . Sekcja 2 Sucha Góra  -   3 delegatów

3.  Sekcja 3 Rojca          -   6 delegatów

4.  Sekcja 4 Orzech        -   5 delegatów

5.  Sekcja 5 Świerklaniec -   6 delegatów

6.  Sekcja 6 Bobrowniki   -   3 delegatów

7.  Sekcja 7 Stolarzowice -  5 delegatów

8.  Sekcja 8 Sucha Góra  -  4 delegatów

9.  Sekcja 9 Miechowice   -  3 delegatów

Informacja o odbyciu się Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Radzionków zostanie podana w terminie póżniejszym. Powyższe Zebranie musi odbyć się w m-c Luty.

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.