PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Rejonu IV Radzionków informuje że w dniu 23.03.2015 roku / poniedziałek / zwołuje się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonu IV Radzionków. Powyższe Zebranie odbędzie się w "Straży" o godzinie 17,oo. Obecność wszystkich Delegatów jest obowiązkowa. 

 

Decyzją Zarządu Oddziału w dniu 1.04.2015 roku / środa/ Skarbnicy sekcyjni złożą do V-ce Prezesa ds.finansowych Oddziału kol. Henryka Musioła jeden egzemplarz spisu gołębi dorosłych na obecny sezon lotowy wraz z odpowiednimi opłatami ustalonymi na zebraniu w dniu 27.02.2015 roku. Ponadto obowiązkowo należy dostarczyć wykazy rozdziału obrączek rodowych w Sekcjach oraz uaktualnione wykazy osobowe na 2015 rok. Szczegółowych informacji w powyższym temacie można uzyskać pod nr.telefonu 606-276-957

Zarząd Oddziału Radzionków informuje, że w dniu 27.02.2015 roku / piątek / w CK "Karolinka" o godzinie 16.30 w Sali "Galeria" odbędzie się Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału. Na niniejszym Zebraniu obecność nowo wybranych Delegatów jest obowiązkowa. Prosimy wszystkich o punktualne przybycie !

 

Poniżej podajemy link do "Regulaminu intermistrzostwa - 2015"

Ciekawe proszę poczytać !!!

 INTERMISTRZOSTWO-2015

Zarząd Oddziału Radzionków przypomina wszystkim Zarządom Sekcji, że do końca Stycznia 2015 roku muszą się odbyć Zebrania sprawozdawczo - wyborcze we wszystkich Sekcjach naszego Oddziału. Protokoły z powyższych zebrań należy dostarczyć niezwłocznie do Sekretarza Oddziału Jerzego Gołąbka. Protokół musi zawierać dokładne informacje z przebiegu zebrania , a w szczególności dokładne dane dotyczące wyników wyborów do władz Sekcji , łącznie z danymi ilościowymi oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Proszę zapoznać się w tej kwestii z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-wyborczym na stronie Zarządu Głównego.

Podajemy zestawienie ilu Delegatów należy wybrać w poszczególnych Sekcjach na Oddziałowe Walne Zebrania :

1 . Sekcja 1 Radzionków  - 10 delegatów

2 . Sekcja 2 Sucha Góra  -   3 delegatów

3.  Sekcja 3 Rojca          -   6 delegatów

4.  Sekcja 4 Orzech        -   5 delegatów

5.  Sekcja 5 Świerklaniec -   6 delegatów

6.  Sekcja 6 Bobrowniki   -   3 delegatów

7.  Sekcja 7 Stolarzowice -  5 delegatów

8.  Sekcja 8 Sucha Góra  -  4 delegatów

9.  Sekcja 9 Miechowice   -  3 delegatów

Informacja o odbyciu się Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Radzionków zostanie podana w terminie póżniejszym. Powyższe Zebranie musi odbyć się w m-c Luty.

W związku ze zbliżającą się wystawą gołębi Rejonu Radzionków chciałbym poinformować że w dniu 29,11,2014 od godziny 16 będzie możliwość wykonania badań parazytologicznych, bakteriologicznych mykologicznych. Koszt badania parazytologicznego 10 zł koszt pełnego badania bakteriologicznego, parazytologicznego i mykologicznego 60 zł.

Do przeprowadzenia pełnych badań konieczne jest zabranie kilku gołębi.

Badania będą przeprowadzane przez specjalistyczny gabinet leczenia ptaków

Taubenmedik J.Kuś R.Myszkowski .  

Zarząd Rejonu informuje że w dniach 28,29,30, listopada organizuje się wystawę rejonową która odbędzie się w CK "Karolinka". Gołębie przyjmowane będą w dniu 28.11 od godziny 17,30. Udostępnienie wystawy dla zwiedzająch planujemy na dzień 29.11.2014 od godziny 16,00 . Zgłaszać gołębie do kol. H. Musioła telefonicznie - nr.tel 606-276-957 podając pełny numer gołębia, nazwę klasy wystawowej w której hodowca chce wystawić gołębie , płeć oraz barwę. Karteczki z wynikami gołębi które zakwalifikowały się do poszczególnych klas zostały już wręczone hodowcom . Zgłoszenia będą przyjmowane do 24.11.2014 roku. Klasy wystawowe obowiązują jak w roku ubiegłym z tym że doszła klasa Olimpijska Standard gołębi młodych. Inne, lub bardziej szczegółowe  informacje można uzyskać dzwoniąc pod wyżej podany telefon.

Informujemy także , że Uroczyste Zebranie Rejonu IV Radzionków odbędzie się w dniu 6.12.2014 roku w restauracji " Figaro" w Radzionkowie. Odpowiednie zaproszenia osobom zainteresowanym zostały już dostarczone.  

 

LINK DO TABELI -KLASY WYSTAWOWE

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.