PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału Radzionków na lata 2015 - 2018 rok

 

PIOTR  GŁUCH               - PREZES ODDZIAŁU

 

ANDRZEJ HORZELA       -  V-ce Prezes ds. lotowych

HENRYK MUSIOŁ           -  V-ce Prezes ds.finansowych

TADEUSZ BRONICKI     -  V-ce Prezes ds. gospodarczych

HENRYK LAZAR           -  Sekretarz

RYSZARD SOJKA        -  członek Zarządu
Delegaci z Oddziału Radzionków na walne zjazdy okręgu Katowice

Andrzej Szaton

Henryk Musioł


 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.