PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Z powodu likwidacji hodowli sprzedam wszystkie gołębie, cena do uzgodnienia . Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny Krzysztof 
Idzik nr. tel.668105258

Gołębie pocztowe Rejonu Radzionków zostaną wypuszczone w miejscowości Kórnik o godz. 10.00 otwarcie zegarów o godz. 18

Odjazd kabiny transportowej na lot Pniewy

Stolarzowice 18

S.G.2   17,30

S.G 8   17

Bobrowniki 16,30

Świerklaniec 16

Orzech 15,30

Radzionków 15

Rojca 14,30

Koledzy z Oddziału Radzionków , w nawiązaniu do informacji odnośnie organizowanego lotu gołębi młodych z miejscowości " PYRZYCE" informuję , że w dniu 9.09.2012 - niedziela  po otwarciu zegarów z lotu KÓRNIK będę odbierał od skarbników sekcyjnych zgłoszenia chętnych do udziału w  locie wraz z uprzednio ustalonymi opłatami. W razie wątpliwości , lub chęci uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie podaję telefon.

Henryk  Musioł 606-276-957.

 

Gołębie oddziału Radzionków zostaną wypuszczone o godz.7.15 z miejscowości Jarocin otwarcie zegarów o godz. 14

Odjazd kabiny transportowej na lot Kórnik
Świerklaniec 16
Orzech 15,30 
Radzionków 15
Rojca 14,30
Stolarzowice 14
S.G.2 13,30 
S.G.8 13
Bobrowniki 12,30

Gołębie oddziału Radzionków zostaną wypuszczone o godz. 11 z miejscowości Ostrów Wlk. otwarcie zegarów przesunięte na godz 16.

Odjazd kabiny transportowej na lot Jarocin

Świerklaniec 16,30 

Orzech 17 

Radzionków 17,30 

Rojca 18 

Stolarzowice 18,30 

S.G.2 19 

S.G.8 19,30 

Bobrowniki 20

Przypominamy że w dniu 23,07,2012 Zarząd Oddziału Radzionków podjął uchwałę zobowiązującą komisje zegarowe na punktach wkłądania o bezwzględne przestrzeganie zapisów reg.lotowo-zegarowego w szczególności punktów:

Rozdział VI – Wkładanie gołębi

3. Komisja Lotowa może odmówić przyjęcia gołębi w przypadku, gdy hodowca nie posiada listy startowo zegarowej lub urządzenia ESK wraz z akcesoriami (drukarka, zegar sterowany falami radiowymi dla danego ESK).

Rozdział X – Otwieranie zegarów

2. Hodowca który nastawił zegar ma obowiązek dostarczenia go osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w wyznaczonej porze na punkt otwarcia zegarów. W przypadku nie dostarczenia zegara hodowca ten nie ma prawa nastawiać zegara na kolejne loty jak również konstantować swoich gołębi do końca sezonu lotowego.

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.