PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja  !

         Życzy wszystkim Hodowcom gołębi i ich rodzinom

Zarząd Oddziału Radzionków

Zarząd Oddziału przypomina że w dniu 5.04.2017 roku skarbnicy sekcyjni złożą u v-ce Prezesa ds. finansowych Oddziału po jednym egzemplarzu spisów na loty gołębi dorosłych sezon 2017 rok wraz z odpowiednimi opłatami ustalonymi na zebraniu sprawozdawczym Oddziału w dniu 27.02.2017 rok. Szczegóły w powyższym temacie można uzyskać pod nr. telefonu : 606-276-957 . 

Zarząd Rejonu IV zwołuje w dniu 6.03.2017 roku / poniedziałek / o godzinie 17.30 w siedzibie organizacji pozarządowych "STRAŻY" Zebranie sprawozdawcze Rejonu IV Radzionków . Obowiązek w uczestnictwu w powyższym zebraniu mają: Prezesi , v-ce Prezesi ds. lotowych , sekretarze oraz v-ce Prezesi ds. finansowych z Oddziałów wchodzących w skład Rejonu. 

W dniu 27.02.2017 roku o godzinie 17.30 Zarząd Oddziału Radzionków organizuje Statutowe Zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Powyższe zebranie odbędzie się w sali "GALERIA" w CK "Karolinka". Obecność wszystkich Delegatów obowiązkowa. Ponadto informuję wszystkich skarbników sekcyjnych o dostarczenie do v-ce Prezesa ds.finansowych Oddziału w dniu zebrania imiennych wykazów rozdziału obrączek rodowych  swoich Sekcji.

W dniu 16.01.2017 / poniedziałek/ o godzinie 17.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych " Remiza " w Radzionkowie odbędzie się           zebranie Zarządu Oddziału Radzionków. Obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa. Ponadto przypominamy wszystkim Zarządom Sekcji o obowiązku regulaminowym, aby w miesiącu styczniu zorganizować i przeprowadzić w swoich Sekcjach zebrania sprawozdawcze , a protokóły z tych zebrań dostarczyć do Sekretarza Oddziału w terminie do 14 dni !!!

Niech świąteczny czas odmieni wszystkich nas.
Niech spokój nam w sercach zawita.
Niech pośpiech przy stole nie gości,
niech tegoroczne święta będą pełne radości.
           Niech razem z opłatkiem uśmiechem się każdy podzieli,byśmy w ten czas
świąteczny byli prawdziwie weseli !

 " Do siego Roku - 2017 "

 

Zarząd Rejonu Radzionków przypomina wszystkim hodowcom Rejonu IV ,że w dniach 3,4 grudzień 2016 roku/ sobota i niedziela / organizowana jest rejonowa wystawa gołębi. Wystawa odbędzie się tak jak w ubiegłym roku w świetlicy straży pożarnej w SUCHEJ GÓRZE. Przyjmowanie gołębi planowane jest w dniu 2.12.2016 / piątek/ od godziny 17.00 do 20.00. Hodowcy zgłaszają swoje gołębie do kol. obliczeniowca Henryka Musioła do dnia 27.11.2016 roku , podając pełny numer obrączki rodowej, płeć , barwę oraz rodzaj klasy wystawowej. Gołębie młode kwalifikujące się do wystawy muszą zdobyć minimum 3 konkursy na bazie 20 % listy konkursowej, natomiast gołębie dorosłe wg. otrzymanych pasków z wynikami w poszczególnych klasach.      

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.