PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału informuje wszystkie Zarządy Sekcji , aby nie organizowały

w dniu 29 Pazdziernika swoich zebrań polotowych. W powyższym dniu odbędzie

się w restauracji u Letochy " GALA MISTRZÓW" Oddziału Radzionków.

Wkładanie na Śląski lot dalekodystansowy Fiirstenwelde w Radzionkowie, Sobota godz 14.

Gołębie pocztowe Rejonu Radzionków zostały wypuszczone w miejscowowści GŁOGÓW o godzinie 11.00. To ostatni lot zaliczany do tegorocznego mistrzostwa Rejonu IV Radzionków.

Jak informowaliśmy wcześniej w miejscowowści Furstenwallde nie było warunków pogodowych umożliwiających wypuszczenie gołębi.

Dobry Lot !.

Zaproszenie do udziału w locie gołębi pocztowych

PYRZYCE - 2017

 
 
 
Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 30 września 2017 roku.To już 14 – ta edycja
  organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze 5 Statuetki Szklane  Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora miejsca 6-10 dyplomy obramowane

b) 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport.

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 4 listopada w C.K Karolinka w Radzionkowie (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) .

c) 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris.

e) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 18,09 w godzinach popołudniowych. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 4 listopada 2017 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

 

 

 

 

Pozdrawiam współorganizator lotu Jarosław Kuś

Zaproszenie do udziału w locie gołębi pocztowych

PYRZYCE - 2016

Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 25 września 2016 roku.To już 13 – ta edycja
  organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze trzy gołębie Puchary Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora miejsca 4-10 dyplomy obramowane

b) 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport.

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 12 listopada w C.K Karolinka w Radzionkowie (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) .

c) 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 12,09 w godzinach popołudniowych. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 12 listopada 2016 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

 

 

Decyzją Organizatorów 50 gr. od każdego gołębia który będzie brał uddział w locie zostanie przekazane na ratowanie życia koledze z oddziału Orzesze Michała Moronia.

 

 

Pozdrawiam współorganizator lotu Jarosław Kuś

Zewenbergen - 2016 Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Zewenbergen który został zaplanowany na 31 lipca 2016 roku .  

 

 

Organizowany przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych.   Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 9 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 3-3liczona według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6.Nagrody:

a) 20 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł. trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami firmy vikossport oraz 10 nagród indywidualnych ( nagrody pieniężne),Trzy pierwsze gołębie nagrodzone pucharami Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 12listopada w centrum kultury Karolinka Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe . Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Jarosława Kuś (tel. 606394631).

Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 12 listopada 2016 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Zawenbergen. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków Zawenbergen

 

Termin zgłaszania uczestnictwa do 11 lipca.

PYRZYCE - 2015

NAGRODAMI  SĄ:

  • Puchar dla zwycięzcy pierwszej serii  lotów  Pyrzyce 2015 ufundował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej  Duda.
  • Druga seria zostanie nagrodzona pucharem Posła RP  Wojciecha Szaramy.
  • Trzecią serię ufundował znany sponsor - firma 'WIKOSS"
  • Trzy pierwsze gołębie nagrodzone pucharami  Burmistrza miasta Radzionków  dr  Gabriela Tobora.
  • 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł.
  • 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

Galeria zdjęć

Sylwetki hodowców

Ciekawe linki

Copyright © 2013. All Rights Reserved.