PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół ,oraz wesołego Alleluja

Życzy wszystkim Hodowcom gołębi i ich rodzinom

Zarząd Oddziału Radzionków !!!

W Siedzibie Organizacji Pozarządowych  "STRAŻY " w Radzionkowie 19.03.2018 roku o godzinie 17.00 / poniedziałek / odbędzie się Zebranie sprawozdawcze Rejonu IV Radzionków. Obecność Delegatów rejonowych obowiązkowa.

W dniu 05.03.2018 roku o godzinie 17.30 / poniedziałek / w " CK KAROLINKA " w Radzionkowie sala "galerii " odbędzie się zebranie Przedlotowe Oddziału Radzionków z Delegatami wszystkich Sekcji. Tematem zebrania będą sprawy lotowe Oddziału Radzionków.

Zmarł nasz kolega Hodowca z Sekcji Rojca św. pamięci Jan Wodarczyk. Pogrzeb odbędzie się 27.01.2018 roku / sobota / o godzinie 8.30 w kościele w Radzionkowie.

Zarząd Oddziału Radzionków informuje , że w dniu 05.02.2018 roku w CK "Karolinka" - sala Galerii o godzinie 17.30 odbędzie się statutowe zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radzionków. Obecność wszystkich Delegatów Oddziałowych obowiązkowa. Ponadto przypominamy iż w miesiącu styczniu obowiązkowo należy dokonać zebrań sprawozdawczych w Sekcjach . Protokoły z tych zebrań dostarczyć Sekretarzowi Oddziału. Skarbnicy sekcyjni dostarczą wykazy rozdziału obrączek rodowych na 2018 rok ze swoich sekcji v-ce Prezesowi ds. finansowych Oddziału na najbliższym zebraniu w lutym.

 

W dniu 27.11.2017 roku / poniedziałek  / w Centrum Organizacji Pozarządowych " STRAŻY" o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału Radzionków.

Zarząd Sekcji RadzioZnków informuje , że w dniu 26.11.2017 roku     / niedziela / o godzinie 16.00 w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie się msza święta dziękczynna z okazji jubileuszu 95 - lecia istnienia Sekcji Radzionków.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.