PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

W dniu 5.08.2017 roku / sobota/ skarbnicy sekcyjni dostarczą do V-ce Prezesa ds.finansowych po jednym egzemplarzu spisu gołębi młodych wraz z odpowiednimi opłatami ustalonymi na zebraniu Delegatów Oddziału. Proszę nie zapominać o zamówieniach obrączek rodowych na 2018 rok. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr. telefonu 606-276-957.

Gołębie Rejonu Radzionków zostały wypuszczone z miejscowości Burg o godz.5,40 otwieranie zegarów o godz. 18

Samochód

Rojca    10          klatek 13

Miechowice 10,30  klatek 10

Stolarzowice 11    klatek 21

S.G.2    11,30       klatek 14

S.G 8    12           klatek  23

Miasteczko 12,30   klatek 19

Świerklaniec 13     klatek 26

Orzech 13,30        klatek 14

Radzionków 14      klatek 21

 

Przyczepa

Żyglin       10,30   klatek 21

Niezdara   11        klatek 17

Mierzęcice 11,30   klatek 16

Grodziec    12       klatek 17

Będzin       12,30   klatek 18

Dąbrówka   13       klatek 13

Piekary Śl.   13,30  klatek 47

Gołębie okręgu Katowice zostały wypuszczone z miejscowości Sulingen o godz. 6,30 otwieranie zegarów o godz. 20.

Zmarł nasz kolega św.pamięci Jerzy Rabsztyn. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie w dniu 18.07.2017 roku / wtorek /o godzinie 8.30.

Ważna informacja lot przełożony na niedzielę koszowanie przełożone na piątek.

 

Miasteczko     18,30               klatek 47

Będzin           19                   klatek 17

Piekary Śl,     19,30               klatek 30

Radzionków    20                   klatek 40

S.G II            20,30               klatek 26

Gołębie Rejonu Radzionków zostały wypuszczone w miejscowości Burg o godz. 11 otwieranie zegarów o godz. 18 w poniedziałek.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.