KLASY  WYSTAWOWE   2010 ROK

 

    KLASY  OBOWIĄZUJĄCE

  ========================

 

 1. Klasa  Olimpijska   " STANDARD "

  --  samczyki     2500  k.km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5

       W  drugim  roku może mieć całość, ale minimum  30%  obowiązującego  kilometrażu  tj.  750  k.km.

  --  samiczki      2000  k.km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5

       W  drugim  roku może mieć całość, ale minimum  30%  obowiązującego  kilometrażu  tj.  600  k.km.

                             Lista  konkursowa  winna  zawierać  co  najmniej  150  gołębi  wkładanych

                              z  odległości  minimum  100  km.

 

2. Klasa   „WYCZYN” – najlepszy kilometraż – stosowany tylko do poziomu wystawy Okręgowej.

--  samczyki   2500  k.km  w  bieżącym  roku  z  lotów  powyżej  100  km. – włożonych min. 150 gołębi

--  samiczki    2000  k.km  w  bieżącym  roku  z  lotów  powyżej  100  km. – włożonych min. 150 gołębi

 

3. Klasa   "SPORT   A"    - wg. Systemu punktów szwajcarskich 

Bez względu na płeć  10  konkursów,  1500  k.km.  w  lotach  od  100 - 400  km.

 w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5,  włożonych na lot minimum 250 gołębi , 20 hodowców

     

 4. Klasa   "SPORT   B"- wg. Systemu punktów szwajcarskich

Bez względu na płeć 8 konkursów,  2800  k.km.  w  lotach  od  300 - 600  km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5 , włożonych na lot minimum 250 gołębi , 20 hodowców

 

5. Klasa   "SPORT   C"- najniższy coeficient

Bez względu na płeć   6  konkursów,  3300  k.km.  w  lotach  ponad   500  km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5 , włożonych na lot minimum 150 gołębi , 20 hodowców

 

6. Klasa   "SPORT   D"- najniższy coeficient

 Bez względu na płeć  11  konkursów,  3500  k.km.  w  lotach :

                                 od  100 - 350  km.   od  3 - 5  konkursów ,min.250 gołębi i 20 hodowców                                 

                                 od  300 - 600  km.   od  2 - 6  konkursów, min.250 gołębi i 20 hodowców

                                   ponad   500  km.   od  1 - 3  konkursów ,min.150 gołębi i 20 hodowców

                                   w  ostatnich  dwóch latach  na  bazie  1:5 

 

 7. Klasa   "SPORT  WYCZYN" - najwyższy kilometraż

--  samczyki   4500  k.km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5  z  lotów  powyżej  100 km.

--  samiczki    3500  k.km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5  z  lotów  powyżej  100 km.

 

8. Klasa   "SPORT   G"- Roczne - najniższy coeficient

Bez względu na płeć   5  konkursów,  500  k.km.  w  lotach  ponad   100  km.   

na  bazie  1:5 , włożonych na lot minimum 250 gołębi , 20 hodowców

 

9. Klasa   "SPORT   H"- Dorosłe - najniższy coeficient

Bez względu na płeć  6  konkursów,  1800  k.km.  w  lotach  ponad   300  km.   

na  bazie  1:5 , włożonych na lot minimum 250 gołębi , 20 hodowców

 

10. Klasa   "SPORT  F" - Młode - najniższy coeficient

Bez względu na płeć  3  konkursy, 300  k.km.  w  lotach  ponad   100  km.   

na  bazie  1:5 , włożonych na lot minimum 250 gołębi , 20 hodowców

 

11 . Klasa „E-MARATON”- najniższy coeficient

Bez względu na płeć   4  konkursy,  2800  k.km.  w  lotach  ponad   700  km.  w  ostatnich  dwóch  latach  na  bazie  1:5 , włożonych na lot minimum 250 gołębi , 50 hodowców