ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMP :
+----+----------------------+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy   |  GMP  |DR|
+----+----------------------+---------+--+
 101-KUNA STANISŁAW  _____ 2223.77 *
 102-CZEMPIEL TOMASZ _____ 2027.73 *
 106-CZEMPIEL GRZEGORZ ___ 2153.70 *
 204-SZUMILAS HENRYK _____ 2168.48 *
 209-STELMACH KRZYSZTOF __ 2348.06 *
 301-RICHTER LEONARD _____ 2385.22 *
 302-KŁYS ZDZISŁAW _______ 2459.65 *
 402-BONAR MIROSŁAW+SYN __ 2374.64 *
 602-NAWROT TOMASZ _______ 2432.37 *
 ======================================
 
 
   ZESTWIENIE ZBIORCZE DO MP W KATEGORIACH: 
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. M | Kat. R |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 101-KUNA STANISŁAW  _____|1911.48OK|1233.37??| 523.18??| 669.31OK|     |
| 102-CZEMPIEL TOMASZ _____|1423.63??| 984.08??| 799.86??| 566.59??|     |
| 106-CZEMPIEL GRZEGORZ ___|1178.47??| 456.21??| 256.58??| 527.44??|     |
| 107-GOLEC JANUSZ ________|     |     | 740.43OK|     |     |
| 120-WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ|     |     | 954.79OK|     |     |
| 122-MUSIALIK ANTONI _____|     |1435.96??| 713.13??|     |     |
| 201-SKUTELA REINHOLD ____|     |     | 580.27??| 489.35??|     |
| 204-SZUMILAS HENRYK _____|     |1114.67??| 369.90??| 401.82??|     |
| 209-STELMACH KRZYSZTOF __|1264.52??| 757.95??| 409.33??| 547.90OK|     |
| 211-WAWRZYŃCZOK EUGENIUSZ |     |1374.64??| 556.12??|     |     |
| 301-RICHTER LEONARD _____|1473.76OK| 470.91??| 208.78??| 275.16??|     |
| 302-KŁYS ZDZISŁAW _______| 579.20OK| 360.83??| 58.68??| 126.58??|     |
| 303-GAWEŁ HUBERT ________|     |     |     |     |2082.04OK|
| 306-LUDYGA KAZIMIERZ ____|     |     | 531.62??| 423.06??|     |
| 402-BONAR MIROSŁAW+SYN __|1349.90??| 560.74??| 392.10??| 377.07??|     |
| 410-PACH JERZY __________|     |     | 597.22OK|     |     |
| 602-NAWROT TOMASZ _______| 562.14??| 314.46??| 177.36??| 168.13??| 460.14??|
| 604-GIEŁDA JANUSZ _______|     | 976.26OK|     |     |     |
 =============================================================================