- 1 -
             LISTA KONKURSOWA 14/2016


         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                Oddziału BĘDZIN

         z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 ZEVENBERGEN

    ---------------------------------------------------------------------
            LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

    Data odbytego lotu                - 30.07.2016 rok
    Odległość do punktu średniego oddziału      - 1026724 [m]
    Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 04°36'34.0"-51°38'55.0"
    Godzina wypuszczenia gołębi do lotu       - 6:40:00
    Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi       - SŁONECZNIE     
    Pogoda w miejscu przylotu gołębi         - SŁONECZNIE     
    Ilość hodowców biorących udział w locie     - 15
    Ilość gołębi wypuszczonych do lotu        - 97
    Ilość konkursów (baza 1:4)            - 25
    Ilość konkursów (baza 1:5)            - 20
    Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-21:00:28
    Prędkość pierwszego gołębia w konkursie     - 1195.69 [m/min.]
    Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 2- 8:46:56
    Prędkość ostatniego gołębia w konkursie     - 849.22 [m/min.]
    Średni czas trwania konkursu           - 5h.50m.19s.
    Czas przetwarzania lotu : 2016-08-03 / 10:04:16


          +---------------+---+-----+-----+-----+
          |  SEKCJA   |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
          +---------------+---+-----+-----+-----+
          |1-BĘDZIN    | 8|  44|  13| 29.5|
          |2-GRODZIEC   | 7|  53|  12| 22.6|
          +---------------+---+-----+-----+-----+
          | RAZEM ODDZIAŁ | 15|  97|  25| 25.0|
          +---------------+---+-----+-----+-----+

     SEKRETARZ                      PREZES
  30.07.2016.-ZEVENBERGEN       - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+----------+-------+------+-------+-------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY   |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+-------+------+-------+-------+
  1 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 9- 7- 3 - 1-21:00:28 1195.69    1122.72 1028853
  2 PAWLIK ROBERT _______ 1 3- 2- 2 S 2- 5:43:37 1004.55    1118.72 1028274
  3 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 14- 3- 1 - 2- 6:19:36 967.99    1114.72 1025687
  4 BŁACH LESZEK ________ 2 7- 1- 0 - 2- 6:47:08 943.73    1110.72 1025962
  5 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 2>  7 - 2- 7:12:48 924.56    1106.72 1028853
  6 KABATA CZESŁAW ______ 2 11- 6- 1 - 2- 7:08:37 924.53    1102.72 1024949
  7 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 3>  8 S 2- 7:14:32 923.12    1098.72 1028853
  8 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 4>  9 S 2- 7:19:16 919.22    1094.72 1028853
  9 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 5> 16 - 2- 7:46:24 897.46    1090.72 1028853
 10 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 2> 14 - 2- 7:47:26 893.25    1086.72 1024949
 11 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2> 12 - 2- 7:49:02 892.65    1082.72 1025687
 12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>---- S 2- 7:54:53 888.13    1078.72 1025687
 13 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 6- 2- 2 S 2- 7:56:35 884.89    1074.72 1023446
 14 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 3> 18 S 2- 8:01:38 882.33    1070.72 1024949
 15 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 6- 2- 1 S 2- 8:04:54 881.04    1066.72 1026327
 16 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 6> 19 S 2- 8:15:50 875.00    1062.72 1028853
 17 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 < 2>---- S 2- 8:25:08 863.57    1058.72 1023446
 18 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 4> 24 - 2- 8:31:10 860.46    1054.72 1024949
 19 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 7>---- - 2- 8:39:04 858.05    1050.72 1028853
 20 BOIK MAREK __________ 1 7- 2- 1 S 2- 8:39:13 856.98    1046.72 1027699
 -------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
 21 BOIK MAREK __________ 1 < 2>---- - 2- 8:44:38 853.12    1042.72 1027699
 22 PAWLIK ROBERT _______ 1 < 2>---- S 2- 8:45:32 852.96    1038.72 1028274
 23 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>---- - 2- 8:44:25 852.14    1034.72 1026327
 24 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 5> 25 - 2- 8:45:05 850.52    1030.72 1024949
 25 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 6>---- - 2- 8:46:56 849.22    1026.72 1024949
 -------------------- K O N I E C  K O N K U R S U --------------------
 26 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 3- 0- 0 S 2- 8:57:01 846.94        1030739
 27 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 7>---- - 2- 9:21:08 825.82        1024949
 28 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 < 3>---- - 2- 9:28:10 819.96        1023446
 29 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 8>---- S 2- 9:56:43 802.80        1024949
 30 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 < 8>---- - 2-10:06:10 799.94        1028853
 31 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>---- S 2-10:04:00 798.82        1025687
 32 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 4- 0- 0 S 2-10:12:02 798.04        1031097
 33 PAWLIK ROBERT _______ 1 < 3>---- S 2-10:13:25 795.01        1028274
 34 KABATA CZESŁAW ______ 2 < 9>---- - 2-10:19:23 788.80        1024949
 35 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 6- 0- 0 S 2-10:28:29 782.16        1023446
 36 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>---- S 2-10:49:14 772.12        1026327
 ====================================================================================
                      - 3 -
  MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI / LOTY NR. 9 i 12 SERIA 10 - 7 / LOT NR. 14 SERIA 3 - 3 / 
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------------------------------+-----------------+---+
|POZ|  NAZWISKO i IMIĘ  |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|         KONKURSY          |   PUNKTY   |Nr |
|PKT|    HODOWCY    | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD|           |    |  |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 | RAZEM |  |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
  1 KABATA CZESŁAW ______ 1024949 11  6  10 8 7 10 10 10 10 8 7 7 7 10 5 10 1 110 1070.72 53710.59 213
  2 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 1025687 14  3  11 7 10 9 10 7 10 10 7 4 10 9 6 8 1 108 1078.72 51546.41 205
  3 STACIWA JERZY  _____ 1021604        5 7 8 8 10 10 9 5 5 8 10 6 10 - 101     49825.63 217
  4 BŁACH LESZEK ________ 1025962  7  4    6 10 7 10 8 9 9 10 5 10 8 4 5 0 101     48864.27 202
  5 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1028853  9  1  5 8 8 6 8 10 10 8 10 2 6 6 3 9 3 97 3256.16 47028.13 102
  6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1028477  7      9 10 9 10 7 9 8 7 4 4 5 6 10 0 98     45821.52 117
  7 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1026317        10 10 5 6 2 9 8 10 5 6 8 2 7 - 88     39227.76 124
  8 PIETRANEK ROMAN  ___ 1026282  5      10 10 8 7 6 5 5 4 4 8 4 1 4 0 76     33337.73 120
  9 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1026327  6  15  23 10 9 5 4 5 9 2 6 1 7 6 3 4 1 72 1066.72 30865.16 112
 10 DUDA KONRAD _________ 1024908        8 8 4 3 6 4 4 3 1 6 2 1 6 - 56     24077.86 201
 11 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 1023446  6  13  17 4 7 3 3 2 5 5 4 2 3 5 2 4 2 51 2133.44 23969.51 223
 12 SZYNDLER STANISŁAW____ 1024739  6      0 7 9 5 6 9 5 5 2 2 - - - 0 50     22115.19 204
 13 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 1023446  6  35    4 6 6 7 2 3 2 5 2 4 2 2 2 0 47     20423.37 211
 14 PAWLIK ROBERT _______ 1028274  3  2  22 5 7 5 4 5 3 3 2 2 2 4 - 1 2 45 2157.44 19754.26 118
 15 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1030286        4 6 1 7 - 4 5 6 - 2 10 1 2 - 48     19306.35 114
 16 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1027878        8 4 7 6 6 4 2 2 - 2 1 - - - 42     16146.10 121
 17 WALO JANUSZ___________ 1023531        8 5 8 8 3 7 - 5 - - - - - - 44     16019.89 219
 18 TRZCIONKA JERZY_______ 1024877  3      1 2 5 5 5 2 1 1 2 3 0 2 3 0 32     15670.35 218
 19 MIŚTAL JAN___________ 1025417        6 2 6 6 2 2 1 1 2 1 2 2 1 - 34     13893.16 209
 20 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1028999        10 10 2 8 2 3 - - - - - - - - 35     11764.38 119
 21 GOWOREK STANISŁAW_____ 1030739  3  26    2 4 6 3 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 24      9537.51 106
 22 IDASIAK MICHAŁ ______ 1024942        2 2 7 6 - 1 0 1 0 2 1 - - - 22      8119.86 203
 23 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1027744        7 9 3 3 - 1 - - - - 2 0 - - 25      7308.73 123
 24 BOIK MAREK __________ 1027699  7  20  21 4 2 - - 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 13 1046.72 5458.46 103
 25 KONDYS LUCJAN _______ 1025854        7 6 0 2 - 4 - - - - - - - - 19      5283.40 208
 26 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 1025694        2 6 2 3 - 0 0 2 - 1 - - - - 16      5203.84 206
 27 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD 1030089        3 3 4 2 0 2 1 0 0 0 - - - - 15      4833.79 104
 28 ODJAS WIKTOR ________ 1026006        1 3 2 3 - 2 0 - - - 1 - - - 12      4026.68 215
 29 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1031097  4  32    1 1 - 0 - 2 1 1 0 1 1 0 1 0  9      3711.71 101
 30 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1030000        1 2 1 1 2 - - - - - - - - -  7      2634.79 110
 31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1028571        2 0 2 1 - 0 0 1 - - 1 - 0 -  7      2156.65 111
 32 POTEMPA KAZIMIERZ ___ 1029687        - - - 1 - 3 1 - - - - - - -  5      2109.31 115
 33 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 1025978        1 3 3 0 0 - - - - - - - - -  7      2013.99 216
 34 PIETRANEK KRYSTIAN____ 1028367        0 1 1 - 1 - - - - - - - - -  3      1222.40 116
 35 KAMIŃSKI MARIAN_______ 1024162        2 0 1 1 - - - - - - - - - -  4      1084.47 212
 36 SKRZYNIARZ ZYGMUNT____ 1026327        1 1 0 0 - 1 - 0 - - - - - -  3      756.26 107
 37 ZACHARJASZ HENRYK_____ 1024405        1 0 1 0 0 - - - - - - - - -  2      573.88 221
 38 WOŻNIAK BOGUSŁAW______ 1026108        0 0 1 0 - 0 - - - - - - - -  1      347.33 122
 ==========================================================================================================
 
                     - 4 -
  MISTRZOSTWO - PIERWSZE 5 GOŁĘBI Z LOTU / Z CAŁOŚCI /
+---+----------------------+--+---------------------------------------------+-----------------+
|Lp.|  NAZWISKO i IMIĘ  |S.|         KONKURSY          | PUNKTY - "nr 2" |
|  |    HODOWCY    | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|  |           | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|RAZ| Lot 14 | RAZEM |
+---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
  1 KABATA CZESŁAW ______ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5345.60 38942.88 
  2 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 68 3276.16 36992.53 
  3 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 67 5513.60 36791.16 
  4 BŁACH LESZEK ________ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 66 1110.72 35271.10 
  5 STACIWA JERZY  _____ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 65     33554.12 
  6 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 - 64     32902.89 
  7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 64     32803.05 
  8 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 2 5 2 59 2133.44 28881.06 
  9 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 3 5 2 58 2101.44 28366.39 
 10 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 1 4 0 57     27355.54 
 11 DUDA KONRAD _________ 2 5 5 5 4 5 5 4 3 1 5 3 1 5 - 51     22988.81 
 12 PAWLIK ROBERT _______ 1 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 4 - 2 2 45 2157.44 20535.59 
 13 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 5 5 5 5 2 3 2 5 2 5 2 2 2 0 45     20098.14 
 14 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 5 5 5 5 - 5 5 5 - 3 5 1 3 - 47     19577.63 
 15 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0 5 5 5 5 5 5 5 2 2 - - - 0 39     18439.23 
 16 TRZCIONKA JERZY_______ 2 3 4 5 5 5 3 2 1 2 3 0 2 4 0 39     18122.08 
 17 MIŚTAL JAN___________ 2 5 5 5 5 2 3 2 1 2 3 2 2 3 - 40     17288.16 
 18 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 5 5 5 5 5 5 2 4 - 4 1 - - - 41     16882.44 
 19 WALO JANUSZ___________ 2 5 5 5 5 3 5 - 5 - - - - - - 33     12759.50 
 20 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 4 3 5 5 - 3 0 2 0 4 3 - - - 29     10918.89 
 21 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 4 5 5 3 4 2 1 0 1 0 1 0 1 0 27     10293.61 
 22 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 5 5 5 5 2 4 - - - - - - - - 26      9688.26 
 23 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 5 5 5 5 - 3 - - - - 3 0 - - 26      8771.42 
 24 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 3 5 2 5 - 2 0 2 - 4 - - - - 23      8458.07 
 25 ODJAS WIKTOR ________ 2 3 5 4 4 - 3 0 - - - 2 - - - 21      6769.70 
 26 BOIK MAREK __________ 1 5 2 - - 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 15 2089.44 6699.46 
 27 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 4 5 5 2 0 2 1 0 0 0 - - - - 19      5969.24 
 28 KONDYS LUCJAN _______ 2 5 5 0 2 - 4 - - - - - - - - 16      4765.63 
 29 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 5 2 - 0 - 2 1 1 0 1 1 0 1 0 14      4724.14 
 30 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 2 4 2 2 2 - - - - - - - - - 12      4038.88 
 31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 2 0 5 1 - 0 0 1 - - 1 - 0 - 10      3267.09 
 32 POTEMPA KAZIMIERZ ___ 1 - - - 1 - 4 1 - - - - - - -  6      2448.79 
 33 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 2 2 3 3 0 0 - - - - - - - - -  8      2147.75 
 34 PIETRANEK KRYSTIAN____ 1 0 1 1 - 1 - - - - - - - - -  3      1222.40 
 35 KAMIŃSKI MARIAN_______ 2 2 0 1 1 - - - - - - - - - -  4      1084.47 
 36 SKRZYNIARZ ZYGMUNT____ 1 1 2 0 0 - 1 - 0 - - - - - -  4      985.93 
 37 ZACHARJASZ HENRYK_____ 2 2 1 1 0 0 - - - - - - - - -  4      933.98 
 38 WOŻNIAK BOGUSŁAW______ 1 0 0 1 0 - 0 - - - - - - - -  1      347.33 
 39 WRÓBLEWSKI MAREK______ 1 0 1 0 - 0 0 0 - - - - - - -  1      249.16 
 ======================================================================================


         NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
         ------------------------------------------
      KOZIEŁ KRZYSZTOF ____  sek 1  - 3 konk. 3256.16 pkt.
      PAWLIK ROBERT _______  sek 1  - 2 konk. 2157.44 pkt.
      KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___  sek 2  - 2 konk. 2133.44 pkt.
      JAWORSKI KRZYSZTOF ___  sek 2  - 1 konk. 1078.72 pkt.
      KABATA CZESŁAW ______  sek 2  - 1 konk. 1070.72 pkt.                   - 5 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
    1 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 12  5982.12 5430.14
    2 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 11  6022.62 5288.38
    3 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0 11  5917.41 5252.51
    4 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 11  5853.04 5230.38
    5 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 11  5692.39 4824.37
    6 BŁACH LESZEK ________ 2 1 11  5631.94 4820.76
    7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0 11  5308.10 4637.13
    8 DUDA KONRAD _________ 2 0 11  4881.61 4404.30
    9 STACIWA JERZY  _____ 2 1 10  5717.60 4791.67
   10 BŁACH LESZEK ________ 2 1 10  5282.51 4457.80
   11 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0 10  5056.87 4520.03
   12 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 10  5003.17 4196.80
   13 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0 10  4970.61 4284.75
   14 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0 10  4950.31 4322.89
   15 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 10  4768.57 4332.65
   16 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1 10  4645.03 4279.99
   17 KABATA CZESŁAW ______ 2 1 10  4625.66 3868.64
   18 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1 10  4602.21 4071.27
   19 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0 10  4508.77 4071.27
   20 STACIWA JERZY  _____ 2 0  9  4902.84 4341.22
   21 BŁACH LESZEK ________ 2 1  9  4737.37 3948.51
   22 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  9  4717.44 4074.49
   23 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  9  4468.83 3967.71
   24 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  9  4464.54 3993.54
   25 BŁACH LESZEK ________ 2 0  9  4407.58 3942.34
   26 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  9  4359.05 3940.28
   27 BŁACH LESZEK ________ 2 1  9  4338.47 3709.21
   28 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  9  4329.11 3773.62
   29 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  9  4324.69 3764.89
   30 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  9  4303.24 3731.56
   31 BŁACH LESZEK ________ 2 0  9  4273.34 3745.11
   32 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  9  4262.76 3736.40
   33 STACIWA JERZY  _____ 2 0  9  4245.31 3833.78
   34 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  9  4222.21 3882.04
   35 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  9  3959.13 3545.52
   36 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  9  3897.46 3312.23
   37 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  9  3677.94 3133.05
   38 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  9  3600.35 3110.31
   39 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  8  4709.15 4146.31
   40 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  8  4582.27 4156.55
   41 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  8  4570.63 4172.23
   42 STACIWA JERZY  _____ 2 1  8  4239.66 3914.22
   43 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  8  4210.70 3731.92
   44 TRZCIONKA JERZY_______ 2 1  8  4013.90 3581.55
   45 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  8  3983.00 3592.17
   46 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  8  3961.26 3434.53
   47 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  8  3924.35 3592.67
   48 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  8  3920.56 3429.60
   49 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0  8  3875.28 3423.28
   50 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  8  3833.17 3418.20
   51 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  8  3584.98 3047.43
   52 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  8  3561.24 2922.21
   53 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  8  3426.42 2921.97
   54 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  8  3276.87 2791.72
   55 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  8  3097.44 2776.61
   56 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  8  3003.95 2581.09
   57 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  7  4433.31 4118.82
   58 STACIWA JERZY  _____ 2 0  7  4099.67 3538.61
   59 STACIWA JERZY  _____ 2 0  7  4077.57 3776.00
   60 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  7  3844.56 3553.65
                   - 6 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   61 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  7  3740.49 3396.57
   62 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0  7  3637.20 3290.10
   63 BŁACH LESZEK ________ 2 1  7  3551.40 3057.12
   64 BŁACH LESZEK ________ 2 0  7  3480.30 2850.74
   65 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  7  3453.87 3002.93
   66 STACIWA JERZY  _____ 2 0  7  3439.61 2961.87
   67 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0  7  3284.96 3004.23
   68 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  7  3270.21 2775.08
   69 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  7  3210.70 2876.17
   70 STACIWA JERZY  _____ 2 0  7  3184.07 2797.04
   71 DUDA KONRAD _________ 2 1  7  3145.89 2818.23
   72 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  7  3126.55 2781.92
   73 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  7  3068.84 2676.29
   74 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  7  3052.75 2686.47
   75 STACIWA JERZY  _____ 2 0  7  3036.86 2729.54
   76 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  7  3036.47 2667.06
   77 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  7  2990.01 2473.47
   78 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  7  2978.97 2676.55
   79 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  7  2972.89 2664.27
   80 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  7  2926.90 2596.42
   81 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  7  2796.67 2580.39
   82 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  7  2743.67 2256.15
   83 DUDA KONRAD _________ 2 0  7  2723.02 2423.44
   84 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  7  2718.33 2256.15
   85 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  7  2575.73 2256.15
   86 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  7  2486.87 2243.59
   87 BŁACH LESZEK ________ 2 0  7  2451.56 2033.52
   88 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  6  3289.49 2943.04
   89 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  6  3276.42 3044.79
   90 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  6  3169.91 2886.06
   91 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  6  3133.54 2811.56
   92 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  6  3064.96 2836.17
   93 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  6  3006.76 2674.92
   94 STACIWA JERZY  _____ 2 0  6  2964.65 2610.23
   95 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  6  2904.89 2678.05
   96 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  6  2890.97 2758.83
   97 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  6  2835.63 2549.57
   98 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  6  2750.52 2464.42
   99 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  6  2746.96 2428.35
   100 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  6  2654.90 2254.62
   101 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  6  2625.91 2293.37
   102 STACIWA JERZY  _____ 2 1  6  2623.22 2393.71
   103 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  6  2606.26 2350.71
   104 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  6  2596.95 2447.21
   105 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  6  2596.64 2239.33
   106 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  6  2551.87 2143.55
   107 STACIWA JERZY  _____ 2 1  6  2551.76 2220.21
   108 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  6  2511.94 2259.98
   109 STACIWA JERZY  _____ 2 1  6  2480.47 2012.29
   110 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  6  2462.67 2103.07
   111 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  6  2447.71 2280.45
   112 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  6  2439.35 2258.57
   113 STACIWA JERZY  _____ 2 1  6  2429.77 2071.18
   114 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  6  2382.47 2117.37
   115 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  6  2347.25 1930.07
   116 BŁACH LESZEK ________ 2 0  6  2314.75 1914.02
   117 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  6  2297.80 2119.42
   118 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  6  2268.73 2044.95
   119 BŁACH LESZEK ________ 2 1  6  2254.98 1903.74
   120 WALO JANUSZ___________ 2 0  6  2253.86 1863.12
                   - 7 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   121 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  6  2237.34 2044.95
   122 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  6  2222.41 2041.52
   123 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  6  2196.93 1924.69
   124 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  6  2130.83 1942.17
   125 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  6  2128.23 1898.39
   126 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  6  2078.54 1877.80
   127 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  5  3588.47 3404.40
   128 BŁACH LESZEK ________ 2 0  5  3461.53 3220.00
   129 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  5  3255.96 3087.67
   130 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  5  3224.67 3016.69
   131 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  5  2965.48 2704.18
   132 STACIWA JERZY  _____ 2 0  5  2517.92 2271.58
   133 BŁACH LESZEK ________ 2 0  5  2511.57 2293.60
   134 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  5  2501.38 2300.12
   135 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  5  2465.30 2114.35
   136 BŁACH LESZEK ________ 2 0  5  2436.38 2178.70
   137 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  5  2435.75 2336.53
   138 DUDA KONRAD _________ 2 1  5  2294.11 2156.77
   139 STACIWA JERZY  _____ 2 0  5  2269.32 2092.73
   140 BŁACH LESZEK ________ 2 0  5  2238.71 1981.47
   141 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  5  2238.13 1996.30
   142 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  5  2227.41 1984.15
   143 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0  5  2167.47 1967.01
   144 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  5  2149.02 1903.07
   145 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  5  2122.14 1884.54
   146 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  5  2114.00 1769.79
   147 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0  5  2084.14 1763.96
   148 STACIWA JERZY  _____ 2 1  5  2018.54 1754.40
   149 MIŚTAL JAN___________ 2 1  5  2011.84 1774.43
   150 WALO JANUSZ___________ 2 1  5  2011.75 1685.46
   151 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  5  1998.51 1759.54
   152 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  5  1993.53 1774.91
   153 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  5  1979.26 1681.15
   154 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  5  1964.82 1702.54
   155 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  5  1938.02 1769.53
   156 BŁACH LESZEK ________ 2 1  5  1931.18 1569.51
   157 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 1  5  1926.42 1587.11
   158 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  5  1906.06 1705.09
   159 BŁACH LESZEK ________ 2 1  5  1900.82 1569.51
   160 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  5  1860.74 1550.66
   161 WALO JANUSZ___________ 2 0  5  1858.54 1482.62
   162 STACIWA JERZY  _____ 2 1  5  1842.47 1516.72
   163 MIŚTAL JAN___________ 2 0  5  1820.54 1688.95
   164 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  5  1803.60 1550.65
   165 BŁACH LESZEK ________ 2 1  5  1779.18 1372.28
   166 WALO JANUSZ___________ 2 0  5  1750.13 1560.51
   167 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  5  1735.90 1387.76
   168 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  5  1723.75 1404.69
   169 BŁACH LESZEK ________ 2 0  5  1717.83 1487.18
   170 WALO JANUSZ___________ 2 0  5  1690.18 1367.94
   171 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  5  1680.67 1401.37
   172 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  5  1615.71 1361.32
   173 BŁACH LESZEK ________ 2 0  5  1546.31 1348.18
   174 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  4  3124.77 2858.86
   175 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  4  2526.57 2265.57
   176 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  4  2495.79 2276.88
   177 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  4  2346.94 2224.89
   178 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  4  2345.91 2236.89
   179 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  4  2311.15 2055.19
   180 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  4  2298.09 2073.70
                   - 8 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   181 STACIWA JERZY  _____ 2 1  4  2229.98 2151.97
   182 MIŚTAL JAN___________ 2 0  4  2203.10 1975.03
   183 DUDA KONRAD _________ 2 0  4  2178.43 1991.44
   184 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  4  2115.71 1946.68
   185 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  4  2061.65 1837.55
   186 BŁACH LESZEK ________ 2 1  4  2054.30 1787.75
   187 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  4  1973.27 1885.38
   188 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  4  1972.20 1643.44
   189 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  4  1966.11 1729.92
   190 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  4  1915.89 1755.93
   191 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  4  1912.13 1597.47
   192 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  4  1908.28 1740.80
   193 PAWLIK ROBERT _______ 1 0  4  1873.11 1663.31
   194 DUDA KONRAD _________ 2 0  4  1835.97 1604.26
   195 BŁACH LESZEK ________ 2 0  4  1825.78 1642.62
   196 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 0  4  1782.32 1560.52
   197 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  4  1755.43 1578.01
   198 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  4  1742.12 1577.29
   199 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  4  1733.28 1577.33
   200 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  4  1720.54 1617.15
   201 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  4  1708.78 1422.39
   202 DUDA KONRAD _________ 2 0  4  1684.64 1411.68
   203 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  4  1677.34 1579.15
   204 MIŚTAL JAN___________ 2 0  4  1668.57 1534.79
   205 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  4  1661.32 1544.83
   206 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  4  1619.87 1427.95
   207 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  4  1617.01 1565.92
   208 DUDA KONRAD _________ 2 1  4  1616.96 1441.46
   209 TRZCIONKA JERZY_______ 2 1  4  1586.03 1422.99
   210 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  4  1563.63 1252.91
   211 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  4  1563.40 1381.63
   212 STACIWA JERZY  _____ 2 0  4  1562.80 1346.16
   213 STACIWA JERZY  _____ 2 0  4  1561.70 1346.16
   214 DUDA KONRAD _________ 2 0  4  1549.49 1411.68
   215 BŁACH LESZEK ________ 2 1  4  1499.96 1206.55
   216 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  4  1476.90 1336.08
   217 BŁACH LESZEK ________ 2 1  4  1472.75 1201.93
   218 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  4  1472.68 1376.24
   219 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  4  1458.91 1341.98
   220 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 1  4  1448.83 1246.55
   221 STACIWA JERZY  _____ 2 0  4  1445.74 1221.10
   222 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  4  1435.55 1242.68
   223 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  4  1428.69 1225.03
   224 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  4  1425.49 1198.81
   225 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  4  1411.98 1246.46
   226 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  4  1403.91 1218.84
   227 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  4  1400.28 1222.88
   228 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  4  1398.82 1246.46
   229 WALO JANUSZ___________ 2 0  4  1395.93 1144.92
   230 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  4  1385.80 1179.17
   231 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  4  1384.83 1170.83
   232 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  4  1378.37 1037.22
   233 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  4  1376.54 1237.55
   234 BŁACH LESZEK ________ 2 0  4  1375.07 1212.22
   235 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  4  1374.22 1235.83
   236 BŁACH LESZEK ________ 2 0  4  1370.58 1022.63
   237 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  4  1369.33 1228.69
   238 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  4  1341.29 1150.69
   239 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  4  1336.81 1209.08
   240 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  4  1335.70 1219.69
                   - 9 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   241 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  4  1330.86 1037.22
   242 BŁACH LESZEK ________ 2 1  4  1329.38 1153.99
   243 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 0  4  1326.18 1144.38
   244 STACIWA JERZY  _____ 2 0  4  1311.82 1012.74
   245 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  4  1311.41 1055.25
   246 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  4  1303.99 1198.81
   247 WALO JANUSZ___________ 2 0  4  1299.29 1019.70
   248 BŁACH LESZEK ________ 2 1  4  1295.40  998.52
   249 STACIWA JERZY  _____ 2 0  4  1291.48 1113.83
   250 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  4  1290.41 1035.54
   251 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  4  1288.78 1155.97
   252 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  4  1287.39 1037.22
   253 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  4  1287.11 1043.14
   254 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  4  1277.39 1027.11
   255 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  4  1260.36  997.59
   256 KONDYS LUCJAN _______ 2 1  4  1256.12 1037.70
   257 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  4  1235.76 1144.37
   258 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  4  1233.59 1043.14
   259 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  4  1225.72 1011.60
   260 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 0  4  1193.23 1038.25
   261 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 1  4  1178.33 1010.82
   262 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  4  1174.97 1035.54
   263 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  4  1155.02  997.59
   264 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  4  1145.46 1051.49
   265 PAWLIK ROBERT _______ 1 0  4  1131.20 1054.56
   266 PAWLIK ROBERT _______ 1 0  3  2444.06 2331.71
   267 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  3  2430.88 2331.71
   268 BOIK MAREK __________ 1 0  3  2372.96 2330.09
   269 TRZCIONKA JERZY_______ 2 0  3  1921.99 1826.86
   270 STACIWA JERZY  _____ 2 1  3  1793.91 1624.03
   271 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 1  3  1740.81 1675.55
   272 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  3  1720.94 1614.67
   273 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  3  1635.69 1408.43
   274 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  3  1624.05 1517.38
   275 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 0  3  1569.71 1429.39
   276 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  1540.89 1409.32
   277 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  1540.40 1419.69
   278 PAWLIK ROBERT _______ 1 0  3  1536.49 1410.32
   279 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  3  1486.23 1419.69
   280 PAWLIK ROBERT _______ 1 0  3  1477.75 1450.16
   281 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  3  1460.30 1238.85
   282 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  3  1454.39 1225.29
   283 MIŚTAL JAN___________ 2 1  3  1429.85 1400.85
   284 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  3  1428.29 1210.99
   285 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  3  1416.25 1189.27
   286 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  3  1408.77 1218.29
   287 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  3  1389.68 1189.27
   288 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  3  1386.81 1253.45
   289 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  3  1384.08 1253.75
   290 BŁACH LESZEK ________ 2 0  3  1383.95 1237.89
   291 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  3  1376.16 1228.03
   292 BŁACH LESZEK ________ 2 0  3  1367.06 1106.53
   293 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  1351.47 1106.53
   294 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  3  1327.25 1235.01
   295 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  1324.90 1211.30
   296 STACIWA JERZY  _____ 2 1  3  1323.35 1183.82
   297 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  3  1322.72 1240.65
   298 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  3  1315.87 1122.67
   299 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  3  1307.77 1106.56
   300 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  1297.89 1086.98
                   - 10 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   301 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  1296.98 1201.05
   302 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  3  1291.07 1209.40
   303 STACIWA JERZY  _____ 2 0  3  1275.43 1015.67
   304 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  3  1273.78 1063.74
   305 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  3  1273.61 1225.29
   306 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  3  1273.38 1222.31
   307 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  3  1272.79 1037.76
   308 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  3  1269.80 1109.61
   309 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 1  3  1268.96 1076.89
   310 MIŚTAL JAN___________ 2 0  3  1249.71 1207.01
   311 BŁACH LESZEK ________ 2 0  3  1238.95 1106.53
   312 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 0  3  1237.45 1069.53
   313 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  3  1231.92 1120.55
   314 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  1218.61 1115.66
   315 STACIWA JERZY  _____ 2 1  3  1207.99 1010.32
   316 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  3  1207.49 1121.37
   317 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  3  1201.35 1044.85
   318 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  3  1198.42 1063.74
   319 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  3  1196.95 1092.09
   320 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  1189.07 1027.65
   321 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  3  1182.95 1032.63
   322 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  3  1163.09 1008.51
   323 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  3  1161.66 1063.74
   324 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  3  1157.38 1068.06
   325 WALO JANUSZ___________ 2 0  3  1149.73  906.47
   326 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  1149.61  994.43
   327 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  3  1145.79 1008.94
   328 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 1  3  1141.17 1004.13
   329 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  1138.87 1008.94
   330 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  3  1138.00 1043.48
   331 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 0  3  1134.82 1015.95
   332 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 0  3  1134.72 1047.18
   333 DUDA KONRAD _________ 2 1  3  1132.57  989.95
   334 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  3  1126.91  999.25
   335 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 0  3  1124.55 1085.65
   336 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  3  1116.80  879.69
   337 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 0  3  1113.44 1005.85
   338 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  3  1098.59 1013.09
   339 ODJAS WIKTOR ________ 2 1  3  1098.43  993.25
   340 ODJAS WIKTOR ________ 2 1  3  1096.52  902.44
   341 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  3  1094.96  890.52
   342 WALO JANUSZ___________ 2 1  3  1078.46  901.05
   343 TRZCIONKA JERZY_______ 2 0  3  1075.39  989.98
   344 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  1072.82  902.36
   345 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  3  1071.12  860.86
   346 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  3  1069.36  829.13
   347 WALO JANUSZ___________ 2 0  3  1068.68  890.52
   348 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  1067.44  883.32
   349 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  3  1066.61  923.36
   350 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  3  1064.61  810.41
   351 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  3  1061.90  901.22
   352 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  1060.39  831.60
   353 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  3  1052.67  903.75
   354 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  1050.72  840.28
   355 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  1050.27 1008.48
   356 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  3  1049.56  878.51
   357 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 1  3  1049.35  884.08
   358 TRZCIONKA JERZY_______ 2 0  3  1026.46  888.39
   359 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  3  1024.86  884.12
   360 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  3  1023.95  879.12
                   - 11 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   361 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  1015.61  902.36
   362 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  1008.07  879.12
   363 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  3  1006.61  884.38
   364 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 1  3  1002.64  717.26
   365 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  997.88  902.36
   366 WALO JANUSZ___________ 2 0  3  993.26  812.63
   367 PAWLIK ROBERT _______ 1 0  3  983.02  884.79
   368 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  3  982.35  889.35
   369 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 1  3  960.95  717.26
   370 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  3  958.32  711.14
   371 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 0  3  958.00  881.52
   372 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 1  3  957.66  797.19
   373 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  3  955.41  890.52
   374 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  948.68  825.93
   375 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  947.43  815.14
   376 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  3  941.81  830.17
   377 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  940.84  700.24
   378 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 1  3  937.00  671.80
   379 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  3  934.20  670.12
   380 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  3  924.90  711.14
   381 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  922.52  824.46
   382 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  3  921.68  681.48
   383 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 0  3  920.45  687.87
   384 MIŚTAL JAN___________ 2 1  3  919.76  810.55
   385 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  3  916.75  709.79
   386 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  3  904.96  680.60
   387 WALO JANUSZ___________ 2 1  3  902.17  697.95
   388 STACIWA JERZY  _____ 2 0  3  899.90  807.31
   389 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  3  898.64  685.84
   390 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  897.04  670.04
   391 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 1  3  889.51  687.87
   392 BŁACH LESZEK ________ 2 0  3  884.83  659.67
   393 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  3  884.14  681.50
   394 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  876.20  795.94
   395 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  3  874.66  709.79
   396 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 1  3  860.82  666.12
   397 BŁACH LESZEK ________ 2 0  3  858.66  700.24
   398 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  3  857.51  670.12
   399 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  3  856.60  670.75
   400 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  3  847.65  716.65
   401 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  840.13  670.04
   402 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 2 1  3  839.45  664.59
   403 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  3  837.98  670.12
   404 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  3  833.92  663.38
   405 KONDYS LUCJAN _______ 2 1  3  831.92  673.93
   406 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  3  825.52  670.12
   407 BŁACH LESZEK ________ 2 1  3  823.83  676.13
   408 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  3  819.24  687.08
   409 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  3  816.58  711.14
   410 DUDA KONRAD _________ 2 0  3  816.51  661.79
   411 KABATA CZESŁAW ______ 2 1  3  814.70  662.05
   412 ODJAS WIKTOR ________ 2 0  3  805.60  698.98
   413 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  801.35  670.04
   414 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  3  797.41  692.21
   415 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  3  792.34  716.65
   416 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  3  791.52  676.66
   417 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  3  788.99  670.04
   418 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  3  778.80  686.21
   419 STACIWA JERZY  _____ 2 1  3  774.21  652.94
   420 WALO JANUSZ___________ 2 0  3  750.99  658.01
                   - 12 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   421 DUDA KONRAD _________ 2 0  3  747.70  677.82
   422 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  3  746.69  670.12
   423 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  3  724.63  681.48
   424 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 2 1  3  677.25  664.59
   425 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  1890.30 1784.72
   426 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  2  1722.00 1570.29
   427 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  2  1451.89 1352.11
   428 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  2  1373.05 1304.34
   429 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  2  1365.87 1294.88
   430 TRZCIONKA JERZY_______ 2 1  2  1346.71 1292.26
   431 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  2  1254.67 1159.54
   432 STACIWA JERZY  _____ 2 0  2  1221.09 1066.60
   433 MIŚTAL JAN___________ 2 0  2  1140.78 1078.83
   434 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  1128.21  964.60
   435 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  1089.07  909.43
   436 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  1085.80 1082.87
   437 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  2  1047.27  967.40
   438 BŁACH LESZEK ________ 2 0  2  1023.03  899.04
   439 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  2  1010.70  900.80
   440 MIŚTAL JAN___________ 2 0  2  1005.37  896.19
   441 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  2  992.08  906.17
   442 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 0  2  991.15  869.46
   443 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 1  2  989.46  888.56
   444 TRZCIONKA JERZY_______ 2 0  2  982.42  896.10
   445 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  2  982.23  897.26
   446 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 1  2  977.82  900.84
   447 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  970.52  873.19
   448 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  2  964.05  868.63
   449 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  2  960.72  909.83
   450 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 0  2  953.74  904.57
   451 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  2  952.57  864.81
   452 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 1  2  948.97  871.33
   453 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  946.83  876.78
   454 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 1  2  943.21  882.99
   455 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  2  941.62  884.42
   456 MIŚTAL JAN___________ 2 0  2  935.90  896.19
   457 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  2  924.98  871.96
   458 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  923.23  867.61
   459 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 0  2  923.13  852.61
   460 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  2  915.95  868.63
   461 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  906.47  742.08
   462 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 1  2  893.93  870.77
   463 BŁACH LESZEK ________ 2 1  2  864.86  685.35
   464 DUDA KONRAD _________ 2 1  2  853.66  666.92
   465 STACIWA JERZY  _____ 2 0  2  838.97  655.87
   466 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  836.36  696.00
   467 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  2  827.90  667.09
   468 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  2  826.83  683.68
   469 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  2  824.31  698.17
   470 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  2  823.69  750.15
   471 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  822.64  676.86
   472 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  2  818.20  692.54
   473 STACIWA JERZY  _____ 2 0  2  811.58  679.83
   474 STACIWA JERZY  _____ 2 1  2  809.48  690.29
   475 STACIWA JERZY  _____ 2 0  2  808.14  690.29
   476 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  2  807.91  687.93
   477 BŁACH LESZEK ________ 2 1  2  798.91  677.70
   478 TRZCIONKA JERZY_______ 2 1  2  794.88  740.59
   479 BŁACH LESZEK ________ 2 0  2  787.50  685.35
   480 WALO JANUSZ___________ 2 0  2  784.50  693.98
                   - 13 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   481 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 1  2  775.95  679.75
   482 POTEMPA KAZIMIERZ ___ 1 1  2  775.30  700.46
   483 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  774.71  687.31
   484 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 1  2  773.33  704.90
   485 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  771.42  699.97
   486 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  2  769.22  696.86
   487 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  2  768.41  687.23
   488 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  767.39  699.97
   489 ODJAS WIKTOR ________ 2 0  2  767.37  684.58
   490 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  2  767.29  686.28
   491 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 1  2  765.48  655.55
   492 ODJAS WIKTOR ________ 2 0  2  764.86  660.45
   493 BOIK MAREK __________ 1 0  2  764.13  675.60
   494 STACIWA JERZY  _____ 2 1  2  763.81  690.29
   495 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  2  762.68  674.32
   496 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  2  758.84  669.22
   497 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  2  758.05  666.27
   498 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  2  757.92  683.68
   499 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  2  755.18  670.62
   500 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 0  2  748.99  572.58
   501 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 0  2  747.30  697.56
   502 MIŚTAL JAN___________ 2 0  2  746.09  652.46
   503 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  2  743.24  687.93
   504 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 0  2  739.45  695.85
   505 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  2  737.21  568.86
   506 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 0  2  734.22  672.30
   507 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 1  2  732.18  664.90
   508 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  730.69  663.29
   509 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  2  730.27  687.93
   510 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  2  726.74  572.54
   511 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  2  725.94  679.45
   512 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  2  723.56  669.22
   513 STACIWA JERZY  _____ 2 1  2  722.00  650.52
   514 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  2  721.27  682.62
   515 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 0  2  720.05  554.07
   516 MIŚTAL JAN___________ 2 1  2  719.93  682.38
   517 TRZCIONKA JERZY_______ 2 0  2  719.75  652.59
   518 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  2  714.47  691.27
   519 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  2  713.20  573.46
   520 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 0  2  712.56  578.07
   521 WALO JANUSZ___________ 2 0  2  712.32  568.76
   522 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  711.03  687.31
   523 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  2  702.75  694.39
   524 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 0  2  701.74  695.85
   525 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  2  692.62  668.06
   526 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  2  692.11  672.30
   527 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 0  2  691.80  555.63
   528 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  691.55  528.49
   529 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  2  686.33  536.83
   530 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  2  686.30  541.03
   531 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 0  2  685.53  540.63
   532 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  2  684.06  536.85
   533 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 0  2  681.16  580.39
   534 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  2  678.53  540.63
   535 WALO JANUSZ___________ 2 1  2  673.28  568.76
   536 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 0  2  671.12  577.90
   537 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  2  670.06  536.83
   538 STACIWA JERZY  _____ 2 1  2  670.03  535.91
   539 DUDA KONRAD _________ 2 1  2  669.97  493.53
   540 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 0  2  666.01  534.26
                   - 14 -
        KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 14
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
  | Lp.|NAZWISKO IMIĘ HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
  +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   541 KONDYS LUCJAN _______ 2 1  2  665.24  572.53
   542 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 1  2  661.74  581.64
   543 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  2  658.06  534.26
   544 BŁACH LESZEK ________ 2 1  2  655.63  492.74
   545 KOŁODZIEJ ZYGMUNT ___ 2 0  2  654.92  573.46
   546 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 1  2  653.85  554.45
   547 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 1  2  653.67  498.71
   548 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  2  652.00  503.82
   549 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 1  2  651.72  540.45
   550 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  2  649.08  577.67
   551 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  2  648.28  474.42
   552 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 1  2  648.01  539.20
   553 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 1  2  643.70  540.45
   554 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  2  642.90  541.66
   555 BŁACH LESZEK ________ 2 1  2  642.07  492.74
   556 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  639.81  503.41
   557 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  638.30  454.57
   558 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 0  2  632.25  532.44
   559 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  631.46  544.79
   560 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  2  630.43  502.51
   561 TKACZEWSKI GRZEGORZ _ 1 0  2  629.79  498.71
   562 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 1  2  628.48  537.28
   563 BŁACH LESZEK ________ 2 0  2  625.78  570.45
   564 KONDYS LUCJAN _______ 2 1  2  625.05  542.97
   565 WINKLER ZBIGNIEW ____ 1 1  2  623.78  502.51
   566 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  2  620.10  552.24
   567 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  619.86  551.84
   568 IDASIAK MICHAŁ ______ 2 1  2  619.61  564.73
   569 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  2  615.55  532.39
   570 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  615.32  572.54
   571 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 0  2  607.88  541.66
   572 WALO JANUSZ___________ 2 0  2  607.10  450.94
   573 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1 1  2  606.54  551.24
   574 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  2  606.51  494.72
   575 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 1  2  603.97  578.07
   576 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  2  602.48  453.66
   577 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 1  2  602.12  464.50
   578 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 0  2  600.46  568.86
   579 MIŚTAL JAN___________ 2 0  2  600.36  526.59
   580 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  2  600.34  552.72
   581 KABATA CZESŁAW ______ 2 0  2  596.22  571.55
   582 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 1  2  590.89  494.72
   583 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  2  588.26  456.22
   584 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  2  586.79  536.90
   585 DZIMIŃSKI GABRIEL ___ 2 1  2  586.32  495.43
   586 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 0  2  586.30  499.94
   587 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  581.07  548.51
   588 PAWLIK ROBERT _______ 1 1  2  580.55  503.00
   589 WALO JANUSZ___________ 2 1  2  578.70  450.94
   590 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 1  2  578.05  503.41
   591 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 1  2  577.90  542.18
   592 SKRZYNIARZ ZYGMUNT____ 1 1  2  576.65  547.38
   593 PIETRANEK ROMAN  ___ 1 1  2  575.95  498.70
   594 BŁACH LESZEK ________ 2 1  2  571.97  529.89
   595 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 1  2  569.85  469.48
   596 KOZIEŁ KRZYSZTOF ____ 1 0  2  569.65  463.43
   597 ODJAS WIKTOR ________ 2 1  2  555.83  491.98
   598 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 0  2  555.38  494.72
   599 WALO JANUSZ___________ 2 0  2  555.15  490.88
   600 MIŚTAL JAN___________ 2 0  2  554.17  489.78
   ======================================================