PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Proszę zapoznać się z poniższym komunikatem okręgu Katowice.
Gołębie na lot Narodowy należy zgłosić do dnia 08.06.2022 skarbnikowi oddziału, kol. Janowi Kuś. tel. 697-308-444

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów
transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie
kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:
Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.
Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:
Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.
Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech
dni po zgłoszeniu gołębi.
Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata
wynosi 8 zł od gołębia.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.