PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Komisja Rewizyjna :ANDRZEJ SZATON        -    Przewodniczący

LEON RĘKA                 -    Sekretarz / z-ca Przewodniczącego /

FRANCISZEK KOWOL    -    członek

MARIAN  HORZELA      -   członek
 
LESZEK  PYKA             -   członek

Copyright © 2017. All Rights Reserved.