PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

100 lat historii naszego oddziału wypełnione jest szeregiem wydarzeń tych historycznych wieku XX i początku nowego tysiąclecia ale i tych zdarzeń bezpośrednio związanych z naszym środowiskiem gołębiarskim. A wszystko zaczęło się - według posiadanych informacji - w roku 1922. Jeszcze nie ucichły echa I wojny światowej gdy kilkunastu hodowców z Radzionkowa, Kozłowej Góry, Orzecha i Suchej Góry zawiązało oddział V-27 ''Tempo''. Dał on fundament do powołania już w następnym roku dzisiejszego Oddziału Radzionków. Ówczesna nazwa to ''7 Grupa Lotowa Radzionków'' Czasy były bardzo trudne. Nie było zaplecza organizacyjnego, środków transportu, zegarów do konstatowania przylotu ptaków ale był ogromny zapał i zamiłowanie do gołębia pocztowego silnie akcentowane przez ówczesny zarząd na czele z Janem Michną. W roku założenia Oddziału zorganizowano pierwsze loty - raptem było ich 7 - z tym najdalszym z Warszawy. Uwaga liczba wysłanych gołębi wyniosła 30. W pierwszym dniu wraca jeden gołąb kolegi Józefa Hajdy. Wystawiony w Restauracji ''U Letochy'' był długo podziwiany. To było wydarzenie dla całego Radzionkowa i okolic. Nie znane było wówczas jeszcze pojęcie mistrzostwa lotowego - największą satysfakcją był powrót gołębia. ewentualnie zdobycie indywidualnego wyróżnienia. Warto jeszcze podkreślić że powołany wówczas Oddział to jeden z pierwszych w niepodległej Polsce. Można by powiedzieć iż dał podwaliny dla gołębiarstwa na Śląsku i nie tylko.

W tym okresie następowało coraz większe zainteresowanie gołębiami pocztowymi. Nastąpił też szybki wzrost liczby hodowców. W 1929 roku zorganizowana została pierwsza wystawa gołębi pocztowych a honorowy protektorat - jak czytamy wydanym na tą okoliczność katalogu - raczył przyjąć sam Starosta Bocheński. Oceny gołębi pocztowych dokonał nestor gołębiarstwa w Polsce Józef Pieczka z Nacyny w powiecie Rybnickim. W okresie przedwojennym dominował kierunek wypuszczenia gołębi północno - wschodni a najdalsze loty były już wówczas organizowane aż z terenów dzisiejszej Łotwy. W 1932 roku w skład 7 Grupy Lotowej Radzionków weszło aż 14 towarzystw od Lublińca po Brzeziny Śląskie. Zamiłowanie do gołębia pocztowego wchodziło co raz bardziej w kulturę Śląska. Zaczęło być z nią utożsamiane. To głównie górnicy po ciężkiej pracy znajdywali w hodowaniu gołębi radość, zainteresowanie i odpoczynek po ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Nawałnica II wojny światowej nie wykorzeniła przywiązania do gołębi. Już 7 sierpnia 1945 roku na zebraniu zwołanym przez Bartlomieja Tobora reaktywowano ''7 Grupę Lotową'' na czele z Prezesem Piotrem Hajdą. Radzionkowska Grupa stała się na terenie Śląska znowu wiodąca. Co ciekawe w 1948 roku a więc raptem 3 lata po zakończeniu II wojny światowej zarejestrowanych było ponad 300 hodowców. Zapału miejscowych hodowców nie złamały zmiany organizacyjne na początku lat 50 tych i podział organizacyjny Grupy Radzionkowskiej. Momentem historycznym stał się rok 1969. Wówczas nastąpiła rezygnacja z dotychczasowego środka transportu jakim była kolej. Transport zaczął się odbywać samochodami specjalnie do tego przystosowanymi. Dwa lata później Grupa Radzionków posiadała już własny środek lokomocji. Wprowadzenie z dniem 1 czerwca 1975 roku reformy administracyjnej nie ominęło środowiska hodowców gołębi pocztowych. Radzionków został włączony do Bytomia. 7 Grupa Lotowa zmienia nazwę na Oddział Bytom II Radzionków. Stan taki trwał do roku 1998. Dzięki staraniom grupy zapaleńców Radzionków ponownie odzyskał prawa miejskie. To też stanowiło przyczynę zmiany nazwy na Oddział 0106 Radzionków.

Nie można by było zrealizować ogromnych zadań gdyby nie wielkie zaangażowanie wszystkich Zarządów naszego Oddziału czy niejednokrotnie społeczna ofiarność wielu hodowców. Warto zaznaczyć iż, przez te wszystkie lata Oddziałem Radzionków kierowało raptem siedmiu prezesów : Jan Michna, Piotr Hajda, Józef Kalus, Edward Tyczka, Ludwik Stański , Ginter Nowok i obecnie Piotr Głuch. Każdy z nich ma swój ogromny wkład w obecny kształt Oddziału. Członkowie nasi są też znani i doceniani na różnych szczeblach PZHGP. Należy tu wspomnieć - z tych lat nam bliższych jak :  Romana Kalusa - wieloletniego członka ścisłego prezydium Zarządu Głównego PZHGP pełniącego funkcję sekretarza. Na szczeblu okręgu Katowice pełnili i pełnią różne funkcje Ludwik Stański, Jerzy Gołąbek , Henryk Musioł , Andrzej Szaton. Ale mamy też swoje sukcesy te ''sportowe''. Pamiętamy rok 1991. Wtedy to 7 lipca odbył się lot ogólnopolski z Barcelony. Gołębie miały do pokonania 1700 km. Pierwszy gołąb do Polski wrócił właśnie do Radzionkowa do Floriana Brzeziny- w siódmym dniu lotu. To wspaniały sukces który odbił się w kraju i nie tylko. Z Holandii z Bredy ( 996 km ) w 1996 roku - w rywalizacji okręgu Katowice - pierwszy gołąb wrócił do Franciszka Kusia z Suchej Góry. Jeszcze z innego lotu z Holandii z Den Haag ( 1033 km ) - również w rywalizacji okręgu - pierwszą nagrodę zdobył gołąb Bernarda Fojcika z Nakła. Nie zapomnijmy w tym miejscu również o wielkim hodowcy naszego Oddziału śp. Alojzym Lisie ze Stolarzowic - ośmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza gołębi w tym aż sześciokrotnie pod rząd. Ale nasze gołębia są też piękne. Mieliśmy swoich reprezentantów nawet na Olimpiadzie Światowej - wspomnijmy tu gołębie kolegów Huberta Hansla oraz Czesława Przywary na Olimpiadzie w Kapsztadzie. Nie sposób wymienić więcej hodowców i ich wyników. Lista jest długa. Sport gołębiarski to ciągła rywalizacja o jak najlepsze wyniki. Nie ominął nasz też postęp techniki. Radzionków naprawdę może pochwalić się organizacyjnie. Mamy specjalistyczny samochód do przewozu gołębi, własną działkę, stronę internetową. Cieszymy się z tego. Obecnie nasz Oddział składa się z dziewięciu sekcji Radzionków, Sucha Góra, Rojca Orzech, Świerklaniec, Bobrowniki Śl , Stolarzowice, Sucha Góra-2, Miechowice .

Przez te wszystkie lata wiele się zmieniało , lecz charyzma członków naszego Oddziału pozwoliła  nam przetrwać te 100 lat. Chyba wszyscy tu obecni się zgodzą - to po prostu zamiłowanie do gołębia pocztowego.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.