PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Rejonu IV Radzionków informuje wszystkich hodowców Rejonu IV , że w dniach 3,4-12.2022 roku w szkole podstawowej nr 21 w Biskupicach ul. Bytomska 26 odbędzie się wystawa Rejonowa gołębi pocztowych. Obliczeniowcy Oddziałów wchodzących w skład Rejonu prześlą do dnia 20 listopada wypełnione karty ocen zgłoszonych gołębi do obliczeniowca Henryka Musioła. Przyjmowanie gołębi nastąpi w dniu 02.12.2022 rok /piątek od godziny 17.30 do 19.30. Zwiedzanie wystawy w sobotę 3 grudnia w godzinach od 17.00. 20.00 , oraz w niedzielę 4 grudnia w godzinach od 10.00 do 15.00 , gdzie nastąpi wydawanie eksponatów wystawowych , oraz wręczanie nagród. Zgłaszanie gołębi tylko w oryginalnych klasach wystawowych . Gotowe zestawienia z wynikami dla hodowców można uzyskać od obliczeniowców w swoich Oddziałach. Hodowcy Oddziałów Ruda Śl2 i Radzionków zgłaszają gołębie do swojego obliczeniowca telefonicznie do dnia 20.11.2022 rok podając nr. obr. rodowej gołębia , płeć , barwę oraz w jakiej klasie zostanie wystawiony wg. rozdanych pasków z wynikami klas wystawowych. Wszystkie dodatkowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na 606-276-957

Uroczyste Zebranie Polotowe Rejonu IV odbędzie się 10.12.2022 roku / sobota / w restauracji " U LETOCHY" o godzinie 17.00. Zaproszenia do udziału w zebraniu zostaną rozesłane na Oddziały przez Przewodniczącego Rejonu w najbliższym czasie.

Z informacji Zarządu Okręgu Katowice wynika że wystawa Okręgowa odbędzie się w dniach 17,18,grudzień 2022 roku Na wystawę okręgową zostaną wytypowane gołębie z naszej wystawy Rejonowej. Szczegóły w "Okólniku" na stronie internetowej Okręgu Katowice.

 

Gołębie zostały wypuszczone z miejscowości GORZÓW WLKP. o godzinie 9.00. Otwarcie zegarów W PONIEDZIAŁEK o godzinie 18.00. DOBRY LOT !

Wkładanie w sobotę 24.09.2022r. na jednym punkcie wkładań w Suchej Górze.
Rozpoczęcie wkładania 11:00 natomiast odjazd samochodu o godzinie 13:00
Ponadto informujemy że wszyscy chętni, którzy chcą dodatkowo opłacić serie, mogą to zrobić na miejscu u skarbnika oddziału.
Dobry lot !

Gołębie  Rejonu IV Radzionków zostały wypuszczone w miejscowości SŁAWA o godzinie 10:00 Otwarcie zegarów dla oddziału Radzionków o godzinie 18:00

DOBRY LOT

Poniżej godziny odjazdu kabiny z punktów wkładań.
Wkładanie w PIĄTEK 16.09.2022r. lot w SOBOTĘ 17.09.2022

  • sekcja 6 -15:00  
  • sekcja 5 -15:30 
  • sekcja 4 -16:00  
  • sekcja 1 -16:30  
  • sekcja 2 -17:00  
  • sekcja 7 -17:30  
  • sekcja 8 -18:00


Zaproszenie do udziału w locie gołębi pocztowych PYRZYCE 2022 Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce, który został zaplanowany na 25 września 2022 roku. To już 18 lat organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych. Poniżej przedstawiamy regulamin lotu. 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy. 2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi . 3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 8 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej. 4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej 1:4 metodą Billenberga. 5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii. 6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy. 7. Nagrody: a) 5 Nagród indywidualnych pieniężnych oraz Statuetki Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobor miejsca 6-10 dyplomy obramowane. b) 15 najlepszych serii wg punktacji Billenberga ? nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 800 zł, dziesięć pierwszych serii nagrodzone pucharami c) 15 najlepszych serii? bony na zakup suplementów sponsorowane przez Firmę Taubenmedik. d) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris. e) Od 3 do 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie.  Wysokość nagród oraz ilość serii w każdym okręgu proporcjonalna do ilości zakoszowanych gołębi  na lot. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, w dniu 12 listopada w restauracji u Letochy w Radzionkowie(w programie dekoracja zwycięzców lotu , poczęstunek i zabawa taneczna) . Spotkanie podsumowujące jest dodatkowo   sponsorowane przez: Renata Tórz,Iwona i Sebastian Feber , Grzegorz Klimczyk, Jarosław Oleksy oraz jeszcze wile innych osób które obiecały pomoc w uatrakcyjnieniu zabawy. Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 14,09 w godzinach popołudniowych oraz Okręg Częstochowa kontakt do kol. Żal Wiesław tel.601 288 227, Okręg Śląsk Wschód kontakt kol. Jarosław Oleksy tel 501 438 440, Okręg Bielsko-Biała Mrozik Kazimierz tel. 737 481 721, Rej. Tarnowskie Góry Kol. Sebastian Feber tel. 603 587 753. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 16.00 odbędzie się 12 listopada 2022 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

Copyright © 2017. All Rights Reserved.