PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Proszę zapoznać się z poniższym komunikatem okręgu Katowice.
Gołębie na lot Narodowy należy zgłosić do dnia 08.06.2022 skarbnikowi oddziału, kol. Janowi Kuś. tel. 697-308-444

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów
transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie
kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:
Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.
Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:
Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.
Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech
dni po zgłoszeniu gołębi.
Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata
wynosi 8 zł od gołębia.

W zakładce plan lotów 2022 dodano plan lotów na 2022 rok zatwierdzony przez Zarząd Rejonu IV

Zarząd Rejonu IV Radzionków informuje wszystkich hodowców Rejonu , że w dniach 4,5-12.2021 roku w sali "ROD - RÓŻA" BRZEZINY - PIEKARY ŚLĄSKIE ul. Rozdzieńskiego 101 odbędzie się wystawa Rejonowa gołębi pocztowych. Obliczeniowcy Oddziałów wchodzących w skład Rejonu prześlą do dnia 29 listopada wypełnione karty ocen zgłoszonych gołębi do obliczeniowca H.Musioła .Przyjmowanie gołębi nastąpi w dniu 03.12.2021 rok /piątek od godziny 17.00 do 19.00. Zwiedzanie wystawy w sobotę 4 grudnia w godzinach od 16.00. 20.00 , oraz w niedzielę 5 grudnia w godzinach od 10.00 do 15.00 , gdzie nastąpi wydawanie eksponatów wystawowych. Zgłaszanie gołębi  tylko w oryginalnych klasach wystawowych . Gotowe zestawienia z wynikami dla hodowców można uzyskać od obliczeniowców w swoich Oddziałach. Hodowcy Oddziałów Ruda Śl2 i Radzionków zgłaszają gołębie do swojego obliczeniowca telefonicznie do dnia 29.11.2021 rok podając nr. obr. rodowej gołębia , płeć , barwę oraz w jakiej klasie zostanie wystawiony wg. rozdanych pasków z wynikami klas wystawowych. Wszystkie dodatkowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na 606-276-957

Uroczyste Zebranie Polotowe Rejonu IV odbędzie się 11.12.2021 roku / sobota / w restauracji " U LETOCHY" o godzinie 17.00. Zaproszenia do udziału w zebraniu zostaną rozesłane na Oddziały przez Przewodniczącego Rejonu w najbliższym czasie. 

Z informacji Zarządu Okręgu Katowice wynika że wystawa Okręgowa odbędzie się w dniach 18,19,grudzień 2021 roku Na wystawę okręgową zostanie wytypowane 72 gołębie z naszej wystawy Rejonowej.

Ponadto informujemy że istnieje jeszcze możliwość dokonania dodatkowych indywidualnych zamówień na obrączki rodowe 2022 roku. W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny 606-276-957. Pilne !!!

SPRZEDAM ZEGAR KONSTATUJĄCY "BRICON" - telefon 512-241-062

DODANO SERIE Z LISTY OGÓLNEJ Z LOTU PYRZYCE , ORAZ LISTY KONKURSOWE OKRĘGU CZĘSTOCHOWA I OKRĘGU KATOWICE ,OKRĘGU BIELSKO-BIAŁA, OKRĘGU ŚLĄSK WSCHÓD WRAZ Z SERIAMI !!!

Lista konkursowa z lotu PYRZYCE - Ogólna znajduje się w Zakładce " ŚLĄSKIE LOTY - listy konk.". Jest to wersja listy konkursowej tzw. robocza

Czas na zgłaszanie reklamacji do soboty 02.10.2021 rok. telefon 606-276-957 . Serie zostaną wykonane po tym terminie.

W dniu 4.10.2021 roku / poniedziałek / w siedzibie Organizacji Pozarządowych "STRAŻY" w Radzionkowie o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału z Prezesami Sekcji.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.