PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Poniżej godziny odjazdu kabiny z punktów wkładań.
Wkładanie w sobotę 23.07.2022r. lot w niedzielę 24.07.2022

  • sekcja 6 -8:30
  • sekcja 5 -9:00
  • sekcja 4 -9:30 
  • sekcja 1 -10:00 
  • sekcja 3 -10:30 
  • sekcja 2 -11:00 
  • sekcja 7 -11:30
  • sekcja 8 -12:00 

Gołębie Okręgu Katowice zostały wypuszczone w miejscowości ZEVEN o godzinie 8:40 Otwarcie zegarów dla oddziału Radzionków jutro, tj niedziela o godzinie 10:00

DOBRY LOT

Wkładanie w czwartek 14.07.2022r. na jednym punkcie wkładań w Suchej Górze,  lot w sobotę 16.07.2022
Rozpoczęcie wkładania 19:00.
Zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym wszystkie gołębie muszą być zakoszowane do godziny 21:00

Zgodnie z komunikatem okręgu Katowice poniżej przedstawiamy wysokość opłat wraz z terminami zgłaszania gołębi.


1. Zeven I-  skarbnicy sekcji, lub osoby upoważnione dostarczą w dniu 19.06.2022r. przy otwarciu zegarów wykaz ilościowy gołębi wraz z opłatą w wysokości 3,50 zł od gołębia.

2. Zeven II- skarbnicy sekcji, lub osoby upoważnione dostarczą w dniu 03.07.2022r. przy otwarciu zegarów wykaz ilościowy gołębi wraz z opłatą w wysokości 3,50 zł od gołębia.

3. Emden -  skarbnicy sekcji, lub osoby upoważnione dostarczą w dniu 17.07.2022r. przy otwarciu zegarów wykaz ilościowy gołębi wraz z opłatą w wysokości 4,00 zł od gołębia 

Proszę zapoznać się z poniższym komunikatem okręgu Katowice.
Gołębie na lot Narodowy należy zgłosić do dnia 08.06.2022 skarbnikowi oddziału, kol. Janowi Kuś. tel. 697-308-444

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów
transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie
kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:
Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.
Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:
Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.
Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech
dni po zgłoszeniu gołębi.
Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata
wynosi 8 zł od gołębia.

W zakładce plan lotów 2022 dodano plan lotów na 2022 rok zatwierdzony przez Zarząd Rejonu IV

Zarząd Rejonu IV Radzionków informuje wszystkich hodowców Rejonu , że w dniach 4,5-12.2021 roku w sali "ROD - RÓŻA" BRZEZINY - PIEKARY ŚLĄSKIE ul. Rozdzieńskiego 101 odbędzie się wystawa Rejonowa gołębi pocztowych. Obliczeniowcy Oddziałów wchodzących w skład Rejonu prześlą do dnia 29 listopada wypełnione karty ocen zgłoszonych gołębi do obliczeniowca H.Musioła .Przyjmowanie gołębi nastąpi w dniu 03.12.2021 rok /piątek od godziny 17.00 do 19.00. Zwiedzanie wystawy w sobotę 4 grudnia w godzinach od 16.00. 20.00 , oraz w niedzielę 5 grudnia w godzinach od 10.00 do 15.00 , gdzie nastąpi wydawanie eksponatów wystawowych. Zgłaszanie gołębi  tylko w oryginalnych klasach wystawowych . Gotowe zestawienia z wynikami dla hodowców można uzyskać od obliczeniowców w swoich Oddziałach. Hodowcy Oddziałów Ruda Śl2 i Radzionków zgłaszają gołębie do swojego obliczeniowca telefonicznie do dnia 29.11.2021 rok podając nr. obr. rodowej gołębia , płeć , barwę oraz w jakiej klasie zostanie wystawiony wg. rozdanych pasków z wynikami klas wystawowych. Wszystkie dodatkowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc na 606-276-957

Uroczyste Zebranie Polotowe Rejonu IV odbędzie się 11.12.2021 roku / sobota / w restauracji " U LETOCHY" o godzinie 17.00. Zaproszenia do udziału w zebraniu zostaną rozesłane na Oddziały przez Przewodniczącego Rejonu w najbliższym czasie. 

Z informacji Zarządu Okręgu Katowice wynika że wystawa Okręgowa odbędzie się w dniach 18,19,grudzień 2021 roku Na wystawę okręgową zostanie wytypowane 72 gołębie z naszej wystawy Rejonowej.

Ponadto informujemy że istnieje jeszcze możliwość dokonania dodatkowych indywidualnych zamówień na obrączki rodowe 2022 roku. W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny 606-276-957. Pilne !!!

Copyright © 2017. All Rights Reserved.