PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału Radzionków przypomina wszystkim Zarządom Sekcji o organizowaniu w m-c Styczniu 2019 roku zebrań sprawozdawczo- wyborczych. Do końca Stycznia należy wybrać nowe Zarządy w Sekcjach oraz odpowiednią ilość Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów już w nowej kadencji. Podajemy ilość Delegatów do wybrania w poszczególnych Sekcjach :

S-1 -> 7 , S-2 ->3 , S-3 ->4 , S-4 ->5 , S-5 ->5 , S-6 ->2 , S-7->5 , S-8 -> 4 , S-9 ->2 , S-10 ->5 RAZEM 42 DELEGATÓW

Protokoły z powyższych Zebrań należy dostarczyć Sekretarzowi Oddziału do 7 dni po odbytym Zebraniu. Ponadto informujemy wszystkich członków Oddziału 0106 Radzionków, że Oddział Radzionków od dnia 6.11.2018 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego "KRS" i posiada osobowość prawną.

Zarząd Oddziału Piekary Śląskie organizuje wyjazd na Olimpiadę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w Poznaniu. Plan wyjazdu przedstawia się następująco: - wyjazd z Piekar Śląskich – 26.01.2019 r. (tj. sobota) ok. godz. 6:00 - zwiedzanie wystawy ok. 10 godzin - wyjazd z Poznania – 26.01.2019 r. (tj. sobota) ok. godz. 19:00 Cena 85,00 zł/osoba, transport busem na 20 osób. Zgłoszenia chętnych wraz z opłatą przyjmowane będą do dnia 31.12.2018 r. u kol. Czempiel Tomasz (tel. 693 506 084). O kolejności miejsca na liście decyduje uiszczenie opłaty. W przypadku większej ilości osób (minimum 40) wynajęty zostanie autokar.

Wykaz hodowców zaproszonych na zebranie polotowe Rejonu IV Radzionków dnia 08.12 2018 rok godz 17,00 restauracja  '' U Letochy'' w Radzionkowie.

Oddział Będzin-Pietranek K, Kieć W, Kozłowski K, Kożieł K, Staciwa J

Oddział Miasteczko ŚL- Kalus J, Skowronek J, Barański St,

Oddział Piekary ŚL- Ficek A, Czempiel G, Wojtas A, Wojtas T, Nawrot T, Polak E, Sołtysek E, Sołtysek K, Siwy K, Polak Selwina, Kałus P, Tórz S, Tórz Renata, Pach J, Korbel M, Gaweł H

Oddział Ruda Śl 2- Dworak G, Barteczko P, Bugała P, Bochynek M, Rybka J, Skoczylas Ewa, Gola-Wesołek, Kapuścinski Cz, Organek B, Kołodziej Zb, Krawczyk-Herman, Rola A, Mika S, Mika M, Wojtaszek R, Weber H, Skoczylas A, Bieloch M, Misło S, Remisz-Moj, Bugała M, Dyrda G, Cholewiński M, Grzechowski A, Miżdzioł Katarzyna, Maćkowiak A, Maćkowiak M, Tyczyński T, Zajusz A, Gałkowski T

Oddział Radzionków- Głuch P, Horzela A, Lazar H, Musioł H, Bronicki T, Sojka R, Mętel A, Dańko A, Malek J, Mętel T, Sorychta J, Wylenżek A, Gorzałka A, Kapica Sz, Pyka L, Kuś Jan, Trembaczowski A, Lubosz R, Ryrko P, Szaton A, Kaleja M, Kuś Kalina, Dyszy R, Bodora M, Głogowski A, Pelikan W, Stępień A, Stępień P, Pyka Katarzyna, Kot P, Stański L, Jendrysik L, Sioła W, Sioła E, Kalus R, Kalus H, Szczygieł J, Winszczyk R.

Informujemy wszystkich hodowców Rejonu IV Radzionków , że w dniach 01,02.12.2018 roku w budynku Straży pożarnej w SUCHEJ GÓRZE odbędzie się wystawa Rejonowa gołębi pocztowych. Klasy wystawowe tylko te obecnie obowiązujące w PZHGP. Zgłoszenia gołębi dokonywać telefonicznie u kol. Obliczeniowca Henryka Musioła tel. 606-276-957 do dnia 23.11.2018 roku włącznie. Przyjmowanie gołębi nastąpi w dniu 30.11.2018 roku / piątek / w godzinach od 17.00 do 19.00. Zwiedzanie wystawy , na co serdecznie wszystkich zapraszamy odbędzie się w dniu 01.12.2018 roku / sobota / od godziny 16.00 do 20.00 , oraz 02.12.2018 / niedziela od godz. 11.00 do 15.00, po czym nastąpi wydawanie eksponatów wystawowych właścicielom . Oddziały takie jak : Miasteczko , Piekary dostarczą wypisane karty ocen swoich zgłoszonych gołębi koledze H.M do dnia 27.11.2018 roku. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące powyższego tematu rozwiążemy natychmiast dzwoniąc na numer telefonu 606-276-957 !

Informujemy , że w dniu 10.11.2018 roku / sobota / o godzinie 15.00 w kościele Św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie się msza święta w intencji hodowców gołębi pocztowych i ich rodzin !

Dodano do listy konkursowej ogólnej z lotu PYRZYCE 35 nagrodzonych serii. Listy Okręgowe z tego lotu wraz z przynależnymi im seriami zostaną wykonane w tym tygodniu . Proszę przeanalizować dodane serie i ewentualne zastrzeżenia zgłaszać pod nr. tel. 606-276-957 !

Dodano listę konkursową ogólną z lotu PYRZYCE z dnia 23.09.2018 roku. Można ją oglądać w zakładce "ŚLĄSKIE LOTY - listy konk.". Po okresie reklamacyjnym / do piątku 05.10.2018 roku / zostaną wykonane i dodane serie ze zgłoszonych 5-tek. PROSZĘ NIE ZWRACAĆ UWAGI NA RUBRYKĘ SERYJNOŚCI w liście konkursowej , ponieważ nie ma to żadnego znaczenia. Wszelkie ewentualne uwagi co do listy konkursowej prosimy kierować pod numer telefonu 606-276-957 !!!

Copyright © 2017. All Rights Reserved.