PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

W piątek /09.08.2019 / organizujemy lot próbny . Wkładanie na punkcie w Radzionkowie od godziny 6.00 do 7.00 Na pokrycie kosztów lotu 5 złotych od kosza. Dobry lot !

Wszyscy hodowcy którzy wkładali gołębie na lot BRUKSELA zobowiązani są dostarczyć swoje zegary na punkt otwarcia w Radzionkowie w dniu 05.08.2019 rok / poniedziałek / , niezależnie czy konstatowane są w nich gołębie z lotu. Otwarcie nastąpi o godzinie 18.00

Gołębie zostały wypuszczone dzisiaj / 28.07.2019 rok/ o godzinie 10.50 przy pochmurnej pogodzie z miejscowości "BIERGES" . Otwarcie zegarów dla Oddziału Radzionków planujemy wstępnie w Poniedziałek o godzinie 18.00. W razie niepomyślnego przebiegu lotu zostanie podany inny termin otwierania zegarów !!!

UWAGA ! KAŻDY HODOWCA ZGŁASZA OBOWIĄZKOWO NIEZWŁOCZNIE TELEFONICZNIE  pierwszego gołębia oraz następne jeżeli są w serii nr. telefonu 606-276-957.

W dniu 03.08.2019 rok / sobota / Skarbnicy sekcyjni złożą do V-ce Prezesa ds. finansowych Oddziału po jednym egzemplarzu spisu gołębi młodych na sezon lotowy 2019 rok, wraz z odpowiednimi opłatami ustalonymi na zebraniu Delegatów Oddziału. Przypominamy także o imiennych zamówieniach na obrączki rodowe 2020 rok. Dokładne informacje w powyższym temacie pod nr. telefonu 606-276-957 !

Wkładanie na lot " BRUKSELA" - 25.07.2019 rok- CZWARTEK - LOT W SOBOTĘ - SERIA 5 - 3

Poniżej podano godziny wkładań i odjazdU kabiny :

PUNKT WKŁADANIA - RADZIONKÓW !!!- CAŁY ODDZIAŁ

godz 16,30 do 18.00 odjazd kabiny godz 18.45

Gołębie Rejonu IV Radzionków zostały wypuszczone z miejscowości " ANKLAM." o godzinie 7.00 - POGODNIE. Otwarcie zegarów dla Oddziału Radzionków o godzinie 18.00. Dobry Lot !!!

Gołębie Rejonu IV Radzionków zostały wypuszczone z miejscowości " SULINGEN." o godzinie 6.45 - POGODNIE. Otwarcie zegarów dla Oddziału Radzionków we wtorek o godzinie 18.00. Dobry Lot !!!

Copyright © 2017. All Rights Reserved.