PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Śląski lot Pyrzyce 2021

Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce, który został zaplanowany na 19 września 2021 roku. To już 17 lat organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych. Poniżej przedstawiamy regulamin lotu.                       1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.                                                                   2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi . 3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 7 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.                      

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej 1:4 metodą Billenberga. 5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.                                  6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.                      7. Nagrody:                                                                                                                        a) 5 Nagród indywidualnych pieniężnych oraz Puchary Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobor miejsca 6-10 dyplomy obramowane.                                                               b) 20 najlepszych serii wg punktacji Billenberga  nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 700 zł, dziesięć pierwszych serii nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Eco Centrum Siemianowice Śląskie Skład opału i kamieni ogrodowych Kamil Tórz            c) 20 najlepszych serii? bony na zakup suplementów sponsorowane przez Firmę Taubenmedik. d) 20 najlepszych seii suplementy firmy TJW producenta suplementów i granulatów dla gołębi. e) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris.                                   f) Po 5 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie.              g) 1 Puchar memoriałowy Śp. Ryszarda Sojki dla najlepszej serii fundator nagrody Piotr Głuch.

Wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, w dniu 13 listopada w restauracji u Letochy w Radzionkowie (w programie dekoracja zwycięzców lotu , poczęstunek i zabawa taneczna) . Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii. Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 09,09 w godzinach popołudniowych oraz Okręg Częstochowa kontakt do kol.Grzegorz Klimczyk tel. 601 178 176, Okręg Śląsk Wschód kontakt kol. Jarosław Oleksy tel 501 438 440, Okręg Bielsko-Biała Mrozik Kazimierz tel. 737 481 721, Okręg Śląsk południe Ireneusz Marek tel. 505 054 639 . Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 13 listopada 2021 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

Gołębie zostały wypuszczone z miejscowości KĘPNO o godzinie 6.30. Otwarcie zegarów dla Oddziału Radzionków o godzinie 11.00. DOBRY LOT !!!

wkładanie na wszystkich punktach SOBOTA 14.08.2021 rok- LOT W NIEDZIELĘ

ODJAZDY KABINY Z PUNKTÓW WKŁADAŃ :

S-6 -> 17.00

S-5 -> 17.20

S-4 -> 17.40

S-3 -> 18.00

S-1 -> 18.20

S-2 -> 18.40

S-7 -> 19.00

 

wkładanie na wszystkich  punktach  środa 11.08.2021 rok- LOT W CZWARTEK

Kabina rozpocznie zbieranie gołębi od godziny 16.45 wg. następującej kolejności :

S-6 -> 16.45

S-5 -> 17.15

S-4 -> 17.45

S-3 -> 18.15

S-1 -> 18.45

S-2 -> 19.15

S-7 -> 19.45   jazda na trasę

Hodowcy którzy mają zamiar brać udział w locie powinni być na swoim punkcie wkładań gotowi do natychmiastowego włożenia swoich gołębi do wolnych klatek kabiny.

Otwarcie zegarów z lotu DEMMIN dla Oddziału Radzionków jutro / niedziela / o godzinie 15.00. Dobry lot !!!

Gołębie zostały wypuszczone z miejscowości DEMMIN o godzinie 6.15. Otwarcie zegarów dla Oddziału Radzionków o godzinie 15.00. DOBRY LOT !

wkładanie w Piątek 23.07.2021 rok- LOT W SOBOTĘ

WKŁADANIE NA DWÓCH PUNKTACH :

RADZIONKÓW : SEKCJE -> 1, 4, 5, 6 od godziny 8.30 do 9.30

SUCHA GÓRA: SEKCJE -> 2, 3, 7 od godziny 8.45 do 9.45

Copyright © 2017. All Rights Reserved.