PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Zarząd Oddziału Radzionków zachowując wszelkie środki ostrożności oraz wszystkie terminy regulaminowe informuje tych swoich członków którzy do tej pory nie uregulowali składek statutowych ustalonych w Oddziale 0106 Radzionków , termin minął 04.04.2020 roku. Prosimy dokonać powyższych płatności do dnia 11.04.2020 roku . Zalecana jest wpłata na konto bankowe oddziału / nr. konta podany jest z zakładce " KONTAKT". / Po tym terminie zmuszeni jesteśmy zastosować wymóg regulaminowy Statutu PZHGP - paragraf 13 pkt. 2 . Jeszcze raz przypominamy , że opłaty nie dotyczą spisów gołębi.

Zebranie sprawozdawcze Rejonu IV Radzionków ustalone na dzień 30.03.2020 zostaje odwołane aż do następnego komunikatu !!!. 

Zarząd Oddziału informuje wszystkich swoich członków , że oddawanie spisów oraz zbieranie opłat dotyczących spisów zostaje wstrzymane do czasu następnego komunikatu na stronie internetowej lub telefonicznie.

Informujemy że Zebranie Sprawozdawcze Rejonu odbędzie się w dniu 30.03.2020 rok / poniedziałek / o godzinie 18.00 w siedzibie organizacji pozarządowych w tzw. "STRAŻY" w Radzionkowie . Obecność Delegatów Rejonowych , czyli Prezesa, Sekretarza oraz V-ce lotowego z każdego Oddziału wchodzącego w skład Rejonu jest obowiązkowa.

Zarząd Oddziału informuje , że w dniu 24.04.2020 roku mija termin wysłania spisów do Zarządu Okręgu Katowice . W związku z tym kto chce brać udział w mistrzostwach wyższego szczebla proszę dostarczyć swój spis gołębi dorosłych do obliczeniowca metodą elektroniczną do 11.04.2020 roku.

Wspaniałe osiągnięcie w karierze hodowlanej naszego kolegi Joachima Malka. Brązowy medal zdobyła samiczka PL-0161-13-7079 na " VII Środkowoeuropejskiej wystawie Gołębi Pocztowych BRNO-2020. Jest to olbrzymie osiągnięcie, tym bardziej że ta sama samiczka została wyróżniona na olimpiadzie " POZNAŃ 2019".

Kilka fotografii z tego wydarzenia :    kliknij link.

Zarząd Oddziału Radzionków informuje , że w dniu 28.02.2020 roku / piątek?/ w CK "Karolinka" - sala Galerii o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radzionków. Obecność wszystkich Delegatów Oddziałowych obowiązkowa. Skarbnicy sekcyjni dostarczą wykazy rozdziału obrączek rodowych na 2020 rok ze swoich sekcji v-ce Prezesowi ds. finansowych Oddziału.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.