PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

SPRZEDAM ZEGAR KONSTATUJĄCY "BRICON" - telefon 512-241-062

DODANO SERIE Z LISTY OGÓLNEJ Z LOTU PYRZYCE , ORAZ LISTY KONKURSOWE OKRĘGU CZĘSTOCHOWA I OKRĘGU KATOWICE ,OKRĘGU BIELSKO-BIAŁA, OKRĘGU ŚLĄSK WSCHÓD WRAZ Z SERIAMI !!!

Lista konkursowa z lotu PYRZYCE - Ogólna znajduje się w Zakładce " ŚLĄSKIE LOTY - listy konk.". Jest to wersja listy konkursowej tzw. robocza

Czas na zgłaszanie reklamacji do soboty 02.10.2021 rok. telefon 606-276-957 . Serie zostaną wykonane po tym terminie.

W dniu 4.10.2021 roku / poniedziałek / w siedzibie Organizacji Pozarządowych "STRAŻY" w Radzionkowie o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału z Prezesami Sekcji.

Gołębie zostały wypuszczone z miejscowości PYRZYCE o godzinie 7.50. Otwarcie zegarów planujemy na godzinę 17.00. DOBRY LOT !

Lot PYRZYCE jest lotem "memoriałowym" śp. Ryszarda Sojki . Dla zwycięzcy najlepszej serii 10 - 5 dla Oddziału Radzionków zostanie ufundowany okolicznościowy Puchar .

Wkładanie na lot Pyrzyce dla hodowców Oddziału Radzionków odbędzie się na jednym punkcie w Radzionkowie w sobotę 18.09.2021 roku od godziny 11.00 do 13.15.

Śląski lot Pyrzyce 2021

Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce, który został zaplanowany na 19 września 2021 roku. To już 17 lat organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych. Poniżej przedstawiamy regulamin lotu.                       1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.                                                                   2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi . 3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 7 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.                      

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej 1:4 metodą Billenberga. 5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.                                  6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.                      7. Nagrody:                                                                                                                        a) 5 Nagród indywidualnych pieniężnych oraz Puchary Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobor miejsca 6-10 dyplomy obramowane.                                                               b) 20 najlepszych serii wg punktacji Billenberga  nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 700 zł, dziesięć pierwszych serii nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Eco Centrum Siemianowice Śląskie Skład opału i kamieni ogrodowych Kamil Tórz            c) 20 najlepszych serii? bony na zakup suplementów sponsorowane przez Firmę Taubenmedik. d) 20 najlepszych seii suplementy firmy TJW producenta suplementów i granulatów dla gołębi. e) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris.                                   f) Po 5 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie.              g) 1 Puchar memoriałowy Śp. Ryszarda Sojki dla najlepszej serii fundator nagrody Piotr Głuch.

Wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, w dniu 13 listopada w restauracji u Letochy w Radzionkowie (w programie dekoracja zwycięzców lotu , poczęstunek i zabawa taneczna) . Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii. Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 09,09 w godzinach popołudniowych oraz Okręg Częstochowa kontakt do kol.Grzegorz Klimczyk tel. 601 178 176, Okręg Śląsk Wschód kontakt kol. Jarosław Oleksy tel 501 438 440, Okręg Bielsko-Biała Mrozik Kazimierz tel. 737 481 721, Okręg Śląsk południe Ireneusz Marek tel. 505 054 639 . Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 13 listopada 2021 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

Copyright © 2017. All Rights Reserved.