PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Godziny odjazdu kabiny z punktów wkładań. Sobota 08.05.2021 rok-LOT W NIEDZIELĘ

S-3 -> 17.00

S-2 -> 17.30

S-7 -> 18.00

S-6 -> 18.30

S-5 -> 19.00

S-4 -> 19.30

S-1 - > 20.00

OBOWIĄZKOWO USTALIĆ ROZPOCZĘCIE WKŁADANIA NA PUNKTACH MINIMUM 2 GODZINY PRZED ODJAZDEM KABINY.

 

 

Z powodów weterynaryjnych lot ćwiczebny który miał być zorganizowany w sobotę 01.05.2021 roku zostaje odwołany. Prosimy oczekiwać na komunikaty w następnym tygodniu odnośnie organizacji lotów itp.

Decyzją władz nadrzędnych loty konkursowe do dnia 12.05.2021 zostały odwołane. Komunikat w tej sprawie można odczytać na stronie internetowej Zarządu Okręgu Katowice.

 

W niedzielę / 25,04.2021 / organizowany jest lot próbny. Wkładanie od godziny 8.00 do 9.15   na punkcie wkładań w Radzionkowie. bez pobierania opłat.

We wtorek / 27.04.2021 / organizowany jest drugi lot próbny. Wkładanie od godziny 8.00 do 9.15  na punkcie wkładań w Radzionkowie. Tym razem w celu pokrycie kosztów transportu opłata 5 złotych od klatki.

W związku z dzisiejszą rezygnacją konwojenta z obsługi lotów w Oddziale Radzionków prosimy o pilny kontakt z Zarządem Oddziału osób które miałyby możliwości i chęci do objęcia powyższego stanowiska. Warunki do ustalenia . Proszę dzwonić pod numer telefonu 607-085-810.

Zarząd Rejonu IV Radzionków organizuje statutowe zebranie sprawozdawcze.Obecność wyłącznie Delegatów związanych z danym Oddziałem czyli: Prezesa, Sekretarza i V-ce ds. lotowych. Powyższe zebranie odbędzie się 26.03.2021 roku o godzinie 17,00 w CK. " Karolinka" w Radzionkowie.

Zarząd Oddziału informuje swoich Delegatów , że w dniu 26.02.2021 roku o godzinie 17.30 w CK. " KAROLINKA  w Radzionkowie odbędzie sie statutowe Zebranie Sprawozdawcze Oddziału 0106 Radzionków. W przypadku gdy ograniczenia sanitarne dotyczące COVID-19 uniemożliwią realizację organizacji Zebrania Zarząd Oddziału poinformuje Delegatów o dalszych działaniach w powyższym temacie.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.