PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Komisja Dyscyplinarna :


SZATON   ANDRZEJ                    - Przewodniczący

KUŚ    JAROSŁAW                     - Z-ca Przewodniczącego

STĘPIEŃ  ARTUR                        - sekretarz 

MYCEK  ANDRZEJ                       - członek

POMPA  JÓZEF                           - członek

Copyright © 2017. All Rights Reserved.