PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

W dniu 01.04.2019 roku / poniedziałek / o godzinie 17.30 w budynku Organizacji Pozarządowych tzw. "STRAŻY" w Radzionkowie odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału . Obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa.

Informujemy że w dniu 18.03.2019 rok / poniedziałek / o godzinie 17.00 w siedzibie organizacji pozarządowych w tzw. "STRAŻY" w Radzionkowie odbędzie sie Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze Rejonu IV Radzionków . Obecnie w rejonie funkcjonują 3 Oddziały : Radzionków , Piekary Śl. oraz Ruda Śl.2. Nowo wybrani Delegaci /do Rejonu/ w niniejszych Oddziałach mają obowiązek uczestniczyć w Zebraniu. 

Zarząd Oddziału Radzionków informuje , że w dniu 25.02.2019 roku w CK "Karolinka" - sala Galerii o godzinie 16.30 odbędzie się statutowe zebranie Sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Radzionków. Obecność wszystkich Delegatów Oddziałowych obowiązkowa. Skarbnicy sekcyjni dostarczą wykazy rozdziału obrączek rodowych na 2019 rok ze swoich sekcji v-ce Prezesowi ds. finansowych Oddziału.

 

W dniu 04.02.2019 roku / poniedziałek / o godzinie 18.00 w budynku Organizacji Pozarządowych tzw. "STRAŻY" w Radzionkowie odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału . Obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa.

Zarząd Oddziału Radzionków przypomina wszystkim Zarządom Sekcji o organizowaniu w m-c Styczniu 2019 roku zebrań sprawozdawczo- wyborczych. Do końca Stycznia należy wybrać nowe Zarządy w Sekcjach oraz odpowiednią ilość Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów już w nowej kadencji. Podajemy ilość Delegatów do wybrania w poszczególnych Sekcjach :

S-1 -> 7 , S-2 ->3 , S-3 ->4 , S-4 ->5 , S-5 ->5 , S-6 ->2 , S-7->5 , S-8 -> 4 , S-9 ->2 , S-10 ->5 RAZEM 42 DELEGATÓW

Protokoły z powyższych Zebrań należy dostarczyć Sekretarzowi Oddziału do 7 dni po odbytym Zebraniu. Ponadto informujemy wszystkich członków Oddziału 0106 Radzionków, że Oddział Radzionków od dnia 6.11.2018 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego "KRS" i posiada osobowość prawną.

Zarząd Oddziału Piekary Śląskie organizuje wyjazd na Olimpiadę Gołębi Pocztowych, która odbędzie się w Poznaniu. Plan wyjazdu przedstawia się następująco: - wyjazd z Piekar Śląskich – 26.01.2019 r. (tj. sobota) ok. godz. 6:00 - zwiedzanie wystawy ok. 10 godzin - wyjazd z Poznania – 26.01.2019 r. (tj. sobota) ok. godz. 19:00 Cena 85,00 zł/osoba, transport busem na 20 osób. Zgłoszenia chętnych wraz z opłatą przyjmowane będą do dnia 31.12.2018 r. u kol. Czempiel Tomasz (tel. 693 506 084). O kolejności miejsca na liście decyduje uiszczenie opłaty. W przypadku większej ilości osób (minimum 40) wynajęty zostanie autokar.

Wykaz hodowców zaproszonych na zebranie polotowe Rejonu IV Radzionków dnia 08.12 2018 rok godz 17,00 restauracja  '' U Letochy'' w Radzionkowie.

Oddział Będzin-Pietranek K, Kieć W, Kozłowski K, Kożieł K, Staciwa J

Oddział Miasteczko ŚL- Kalus J, Skowronek J, Barański St,

Oddział Piekary ŚL- Ficek A, Czempiel G, Wojtas A, Wojtas T, Nawrot T, Polak E, Sołtysek E, Sołtysek K, Siwy K, Polak Selwina, Kałus P, Tórz S, Tórz Renata, Pach J, Korbel M, Gaweł H

Oddział Ruda Śl 2- Dworak G, Barteczko P, Bugała P, Bochynek M, Rybka J, Skoczylas Ewa, Gola-Wesołek, Kapuścinski Cz, Organek B, Kołodziej Zb, Krawczyk-Herman, Rola A, Mika S, Mika M, Wojtaszek R, Weber H, Skoczylas A, Bieloch M, Misło S, Remisz-Moj, Bugała M, Dyrda G, Cholewiński M, Grzechowski A, Miżdzioł Katarzyna, Maćkowiak A, Maćkowiak M, Tyczyński T, Zajusz A, Gałkowski T

Oddział Radzionków- Głuch P, Horzela A, Lazar H, Musioł H, Bronicki T, Sojka R, Mętel A, Dańko A, Malek J, Mętel T, Sorychta J, Wylenżek A, Gorzałka A, Kapica Sz, Pyka L, Kuś Jan, Trembaczowski A, Lubosz R, Ryrko P, Szaton A, Kaleja M, Kuś Kalina, Dyszy R, Bodora M, Głogowski A, Pelikan W, Stępień A, Stępień P, Pyka Katarzyna, Kot P, Stański L, Jendrysik L, Sioła W, Sioła E, Kalus R, Kalus H, Szczygieł J, Winszczyk R.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.