PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Sekcja 8 - Kamieniec sponsoruje nagrody!
I. 3 najlepsze serie (5/3)
1-seria puchar 
2-seria puchar 
3-seria puchar 
II. 5 pierwszych gołębi zostanie nagrodzonych  dyplomem.

III. Hodowla Nierobiś Artur i Andrzej przekazali nagrodę w postaci gołębia!!. Gołębia wygra hodowca którego ptak będzie na pozycji 100 listy konkursowej.

DOBRY LOT !!

Poniżej godziny odjazdu kabiny z punktów wkładań.
Wkładanie w sobotę 23.07.2022r. lot w niedzielę 24.07.2022

  • sekcja 6 -8:30
  • sekcja 5 -9:00
  • sekcja 4 -9:30 
  • sekcja 1 -10:00 
  • sekcja 3 -10:30 
  • sekcja 2 -11:00 
  • sekcja 7 -11:30
  • sekcja 8 -12:00 

Gołębie Okręgu Katowice zostały wypuszczone w miejscowości ZEVEN o godzinie 8:40 Otwarcie zegarów dla oddziału Radzionków jutro, tj niedziela o godzinie 10:00

DOBRY LOT

Wkładanie w czwartek 14.07.2022r. na jednym punkcie wkładań w Suchej Górze,  lot w sobotę 16.07.2022
Rozpoczęcie wkładania 19:00.
Zgodnie z regulaminem lotowo-zegarowym wszystkie gołębie muszą być zakoszowane do godziny 21:00

Zgodnie z komunikatem okręgu Katowice poniżej przedstawiamy wysokość opłat wraz z terminami zgłaszania gołębi.


1. Zeven I-  skarbnicy sekcji, lub osoby upoważnione dostarczą w dniu 19.06.2022r. przy otwarciu zegarów wykaz ilościowy gołębi wraz z opłatą w wysokości 3,50 zł od gołębia.

2. Zeven II- skarbnicy sekcji, lub osoby upoważnione dostarczą w dniu 03.07.2022r. przy otwarciu zegarów wykaz ilościowy gołębi wraz z opłatą w wysokości 3,50 zł od gołębia.

3. Emden -  skarbnicy sekcji, lub osoby upoważnione dostarczą w dniu 17.07.2022r. przy otwarciu zegarów wykaz ilościowy gołębi wraz z opłatą w wysokości 4,00 zł od gołębia 

Proszę zapoznać się z poniższym komunikatem okręgu Katowice.
Gołębie na lot Narodowy należy zgłosić do dnia 08.06.2022 skarbnikowi oddziału, kol. Janowi Kuś. tel. 697-308-444

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów
transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie
kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:
Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.
Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:
Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.
Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech
dni po zgłoszeniu gołębi.
Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata
wynosi 8 zł od gołębia.

W zakładce plan lotów 2022 dodano plan lotów na 2022 rok zatwierdzony przez Zarząd Rejonu IV

Copyright © 2017. All Rights Reserved.