PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106


Joachim i Krzysztof Pilarscy w sezonie lotowym 2005 zajęli 8 miejsce w mistrzostwie tradycyjnym Oddziału w lotach gołębi dorosłych. Joachim Pilarski jest członkiem PZHGP już od 42 lat. Do związku wstąpił w 1963 roku,a od roku 1996 do PZHGP należy również Jego syn Krzysztof, który gołębiami interesował się oczywiście już znacznie wcześniej, często pomagając ojcu w hodowli. Pierwszym sukcesem Joachima Pilarskiego było zdobycie w 1972 roku tytułu I V-ce Mistrza sekcji Radzionków w lotach gołębi młodych. Później Joachim Pilarski przez długi czas nieodnotował znaczących sukcesów. Przełom w hodowli nastąpił po zakupie gołębi od Jana Klumpa. Szczególnie dwa o numerach: DV-02707-92-590 oraz DV-02707-92-595 pochodzące z hodowli Pana Bernharda Dziuby z Niemiec wydały kilka gołębi, może nie zdobywających dużo konkursów ale szybkich w lotach średniodystansowych np. PL-0106-97-1726, PL-0106-99-13020 czy PL-0106-01-7784. Od tego momentu Joachim i Krzysztof Pilarscy odnieśli kilka wartych odnotowania sukcesów. Na przestrzeni lat 1996-2004 były to między innymi:
- Tytuł II V-ce Mistrza sekcji Radzionków w Supermistrzostwie;
- Tytuł II V-ce Mistrza sekcji Radzionków w lotach gołębi dorosłych w I i II mistrzostwie.
- Od trzech sezonów regularnie zdobywają tytuły I Przodownika sekcji Radzionków w lotach gołębi dorosłych.
- Nieprzerwanie od 1996 roku zajmują miejsca w pierwszej trójce sekcji w lotach gołębi młodych czterokrotnie zdobywając tytuły Mistrza sekcji. - Tytuł V Przodownika Oddziału Radzionków w lotach gołębi dorosłych w roku 2004
- Tytuł III Przodownika Oddziału w mistrzostwie lotów zagranicznych w 2004 roku
- Najlepsza seria Oddziału z lotu Heide II w roku 2004.

Gołębie, które obecnie stanowią trzon hodowli Joachima i Krzysztofa Pilarskich w większości pochodzą z hodowli: śp. Alfonsa Matejczyka - hodowcy sekcji Radzionków oraz śp. Adolfa Węgrzyka z Oddziału Rybnik-1. Potomstwo po tych gołębiach szczególnie dobrze spisuje się w lotach na dystansach powyżej 400 km. Posiadają Oni również gołębie z gołębników: Piotra i Andrzeja Głuch, Jana i Andrzeja Frej, a także duetu Warzocha-Gonsior z Rudy Śląskiej-1. W ubiegłym roku do hodowli wprowadzone zostały między innymi gołębie Romana Wojtaszka z Rudy Śląskiej oraz Pawła Pieła z Oddziału Lyski. Najlepszym gołębiem w hodowli jest płowy samczyk o numerze PL-0106-99-13035 - zdobywca 38 konkursów, w tym kilka razy z lotów powyżej 800 km. Wywodzi się on z gołębi Adolfa Węgrzyka. Również jego brat – gołąb o numerze PL-0106-99-13034 jest wspaniałym lotnikiem, który zdobył już 36 konkursów. Krzysztof Pilarski jest również aktywnym działaczem w PZHGP. Przez dwie kadencje pełnił funkcję skarbnika sekcji, a obecnie jest sekretarzem Oddziału Radzionków oraz Rejonu IV Radzionków. Był jednym z organizatorów popularnego lotu z Brukseli. Dzięki Niemu istnieje i prężnie rozwija się strona internetowa Oddziału Radzionków. Gołębie Joachima i Krzysztofa dobrze spisują się również w innych gołębnikach, co możemy stwierdzić na własnym przykładzie - samczyk PL-0106-02-6951 zdobył w ubiegłym roku 8 konkursów zwycięsko kończąc lot Neubrandenburg III na szczeblu Oddziału.

Życzymy Joachimowi i Krzysztofowi Pilarskim dalszych sukcesów w hodowli, jak najwyższych pozycji na listach konkursowych nie tylko na szczeblu Oddziałowym, lecz także w Rejonie i Okręgu.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.