PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

W Siedzibie Organizacji Pozarządowych  "STRAŻY " w Radzionkowie 19.03.2018 roku o godzinie 17.00 / poniedziałek / odbędzie się Zebranie sprawozdawcze Rejonu IV Radzionków. Obecność Delegatów rejonowych obowiązkowa.

W dniu 05.03.2018 roku o godzinie 17.30 / poniedziałek / w " CK KAROLINKA " w Radzionkowie sala "galerii " odbędzie się zebranie Przedlotowe Oddziału Radzionków z Delegatami wszystkich Sekcji. Tematem zebrania będą sprawy lotowe Oddziału Radzionków.

Zarząd Oddziału Radzionków informuje , że w dniu 05.02.2018 roku w CK "Karolinka" - sala Galerii o godzinie 17.30 odbędzie się statutowe zebranie Sprawozdawcze Oddziału Radzionków. Obecność wszystkich Delegatów Oddziałowych obowiązkowa. Ponadto przypominamy iż w miesiącu styczniu obowiązkowo należy dokonać zebrań sprawozdawczych w Sekcjach . Protokoły z tych zebrań dostarczyć Sekretarzowi Oddziału. Skarbnicy sekcyjni dostarczą wykazy rozdziału obrączek rodowych na 2018 rok ze swoich sekcji v-ce Prezesowi ds. finansowych Oddziału na najbliższym zebraniu w lutym.

 

W dniu 27.11.2017 roku / poniedziałek  / w Centrum Organizacji Pozarządowych " STRAŻY" o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału Radzionków.

Zarząd Sekcji RadzioZnków informuje , że w dniu 26.11.2017 roku     / niedziela / o godzinie 16.00 w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie się msza święta dziękczynna z okazji jubileuszu 95 - lecia istnienia Sekcji Radzionków.

Przypominamy , że w dniach 1,2,3. grudzień 2017 roku organizowana jest Rejonowa wystawa gołębi pocztowych.  Wzorem lat ubiegłych gołębie będą eksponowane w świetlicy  " STRAŻY POŻARNEJ " w Suchej Górze. Prosimy aby hodowcy z Oddziałów Rejonu IV Radzionków zgłaszali swoje gołębie telefonicznie do Obliczeniowców do dnia 27 listopada / poniedziałek /. Gołębie należy zgłaszać wg. dostarczonych przez obliczeniowca wydruków z wynikami wystawowymi - gołębie dorosłe , natomiast dla gołębi młodych regulamin przewiduje zdobycie minimum 3 konkursów na bazie 20 % w lotach powyżej 100 km. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc 606-276-957. 

Informujemy także że 9.12.2017 roku / sobota /o godzinie 17.00 w Restauracji " FIGARO " w Radzionkowie odbędzie się uroczyste Zebranie Rejonu IV Radzionków połączone z wręczeniem Pucharów Mistrzom i Przodownikom w lotach gołębi dorosłych 2017 roku.  Poniżej podajemy osoby zaproszone na powyższą uroczystość :

ODDZIAŁ BĘDZIN - PIETRANEK KRZYSZTOF , TKACZEWSKI GRZEGORZ , KOZIEŁ KRZYSZTOF , STACIWA JERZY , BŁACH LESZEK , KOZŁOWSKI KRZYSZTOF , KOZŁOWSKI KAROL , KABATA CZESŁAW , DUDA KONRAD .

ODDZIAŁ PIEKARY ŚL1 - CZEMPIEL GRZEGORZ , CZEMPIEL TOMASZ , WOJTAS ANDRZEJ , PACH JERZY , NAWROT TOMASZ , RICHTER LEONARD , FICEK ANDRZEJ.

ODDZIAŁ MIASTECZKO ŚL. - BARAŃSKI STANISŁAW , BAŃSKI ZBIGNIEW , GOLEK ARNOLD , GRZĄŚ MACIEJ , JAKÓBCZYK STEFAN , FLAK ARKADIUSZ , KOCOT ZBIGNIEW , KOCOT STANISŁAW ,  KALUS JOACHIM , KLUSZCZYK HENRYK , LIPIŃSKI ROMAN , SKOWRONEK JAN , SKOWRONEK SABASTIAN , WOJDAS ARKADIUSZ , ZACHARSKI DAMIAN , KNAPIK SYLWESTER

ODDZIAŁ RADZIONKÓW - GŁUCH PIOTR , LAZAR HENRYK , MUSIOŁ HENRYK , MĘTEL ADAM , MĘTEL TOMASZ , MĘTEL ŁUKASZ , GORZAŁKA ADAM , DAŃKO ANDRZEJ , DYSZY ROMAN , KALEJA MARCIN , TREMBACZOWSKI ANDRZEJ , SORYCHTA JOACHIM , WYLENŻEK ANTONI  BRONICKI TADEUSZ , SZATON ANDRZEJ , PYKA LESZEK , KOT PIOTR , PELIKAN WOJCIECH , KUŚ JAROSŁAW , KUŚ KALINA , BROL KRYSTYNA  TOKARZ JERZY , GŁOGOWSKI BRACIA , PEIKERT BOGDAN , GAWLIK HENRYK , SZCZYGIEŁ JAN. 

 

W dniu 04.11.2017 roku / sobota /o godzinie 16.00 w kościele Św. Wojciecha w Radzionkowie odbędzie się msza święta w intencji hodowców gołębi i ich rodzin.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.