PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

W dniu 13.01.2020 roku / poniedziałek /o godzinie 17.30 w Siedzibie Organizacji Pozarządowych " STRAZY" w Radzionkowie odbędzie się zebranie Zarządu Rejonu wraz z Delegatami Rejonowymi , w skład których wchodzą : Prezesi , V-ce Prezesi ds. lotowych oraz Sekretarze Oddziałów będących w składzie Rejonu IV Radzionków.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.