PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

Podział klatek jak na lot Strzelin 1

Rojca     20

Radzionków 19,30

Orzech         19

Świerklaniec   18,30

Miasteczko      18

S.G 8            17,30

S.G 2             17

Stolarzowice    16,30

Miechowice      16

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.