PZHGP w Radzionkowie

Oddział 0106

LISTY KONKURSOWE REJONU RADZIONKÓW - LOTY STARE

*****************

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu KĘPNO z dnia - (01.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu RAWICZ z dnia - (08.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu LESZNO z dnia - (15.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-1 z dnia - (22.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-2 z dnia - (29.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ANKLAM-1 z dnia - (05.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-3 z dnia - (12.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-4 z dnia - (19.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ANKLAM-2 z dnia - (26.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ZEVEN-1 z dnia - (02.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-5 z dnia - (02.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-6 z dnia - (10.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ZEVEN-2 z dnia - (16.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ANKLAM-3 z dnia - (24.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu EMDEN z dnia - (31.07.2022)

*****************

LISTY KONKURSOWE REJONU RADZIONKÓW - LOTY MŁODE

*****************

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu KĘPNO. z dnia - (27.08.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu BORZĘCIN. z dnia - (03.09.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu SŁAWA. z dnia - (12.09.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu SŁAWA-2. z dnia - (17.09.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu gorzów wlkp.. z dnia - (25.09.2022)

MISTRZOSTWA PONAD ODDZIAŁOWE

*****************

PATRZ ->WYNIKI

LISTY KONKURSOWE ODDZIAŁU RADZIONKÓW - LOTY STARE

*****************

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu KĘPNO z dnia - (01.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu RAWICZ z dnia - (08.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu LESZNO z dnia - (15.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-1 z dnia - (22.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-2 z dnia - (29.05.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ANKLAM-1 z dnia - (05.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-3 z dnia - (12.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-4 z dnia - (19.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ANKLAM-2 z dnia - (26.06.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ZEVEN-1 z dnia - (02.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-5 z dnia - (02.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu MIĘDZYRZECZ-6 z dnia - (10.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ZEVEN-2 z dnia - (16.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu ANKLAM-3 z dnia - (24.07.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu EMDEN z dnia - (31.07.2022)

*****************

LISTY KONKURSOWE ODDZIAŁU RADZIONKÓW - LOTY MŁODE

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu KĘPNO z dnia - (27.08.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu BORZĘCIN z dnia - (03.09.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu SŁAWA z dnia - (12.09.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu SŁAWA-2 z dnia - (17.09.2022)

LISTA KONKURSOWA PZHGP - z lotu GORZÓW WLKP. z dnia - (25.09.2022)

Zaproszenie do udziału w locie gołębi   pocztowych PYRZYCE – 2020

Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce, który został zaplanowany na 27 września 2020 roku. To już 16 lat organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych. Poniżej przedstawiamy regulamin lotu. 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy. 2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi . 3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej. 4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga. 5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii. 6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy. 7. Nagrody: a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze 5 Puchary Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobor miejsca 6-10 dyplomy obramowane. b) 25 najlepszych serii wg punktacji Billenberga ? nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport, serie 4-10 puchary fundator Eco Centrum Siemianowice Śląskie Skład opału i kamieni ogrodowych Kamil Tórz c) . 25 najlepszych serii? bony na zakup suplementów sponsorowane przez Firmę Taubenmedik. d) 25 najlepszych seii suplementy firmy TJW producenta suplementów i granulatów dla gołębi. e)Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris. f) Po 5 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie. g) 1 Puchar memoriałowy Śp. Mariana Zając dla najlepszej serii fundator nagrody Piotr Głuch. Wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, w dniu 7 listopada w restauracji u Letochy w Radzionkowie(w programie dekoracja zwycięzców lotu , poczęstunek i zabawa taneczna) . Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii. Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 17,09 w godzinach popołudniowych oraz Okręg Częstochowa kontakt do kol.Grzegorz Klimczyk tel. 601 178 176, Okręg Śląsk Wschód kontakt kol. Jarosław Oleksy tel 501 438 440, Okręg Bielsko-Biała Mrozik Kazimierz tel. 737 481 721 . Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 7 listopada 2020 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

Copyright © 2017. All Rights Reserved.